Wednesday, August 21, 2013

ဟြာယင္း (အ၀ဋံသက) ဂိုဏ္း ၏ ပရိပုဏၰသမၸႏၷ ဒႆန အျမင္ (The Philosophy of Totality)ဟြာယင္း (အ၀ဋံသက) ဂိုဏ္း ၏ ပရိပုဏၰသမၸႏၷ ဒႆန အျမင္ (The Philosophy of Totality)
(လင္းထက္ေဆြ-စုစည္းတင္ျပသည္။)

ျမင္႕ေခါင္ေ၀သီေသာ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္းႀကီးမ်ား ျမန္မာသစ္ေတာႀကီးမ်ား က ကာဆီးထားေသာေၾကာင္႕ သမိုင္း ပညာရွင္မ်ား သည္ ေယဘုယ်အားျဖင္႕ အိႏိၵယယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္႕ တရုပ္ယဥ္ေက်းမႈ ကို တစ္ခန္းတစ္က႑စီ အျဖစ္ သီးသန္႕ ခြဲျခားရႈျမင္ေလ႕ရွိ ၏။ စင္စစ္ ဤသမိုင္းအျမင္သည္ ပါစင္ေအာင္လြဲေန၏။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ ဤ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈႀကီး ႏွစ္ရပ္သည္ အာရွအလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ဆံုေတြ႕ၾကသည္သာျဖစ္၏။ အိႏိၵယမွ သက်မုနိ ေဂါတမဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္သည္ ကက္ရွမီးယား ႏွင္႕ အာဖဂန္နစၥတန္ ေဒသမ်ား ကို ျဖတ္သန္းလွ်က္ တရုပ္ျပည္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ႕၏။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္ ၏ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ေဒသမွ အစျပဳ ေသာ လမ္းမ သည္ ရွရီနာဂါ ႏွင္႕ ေလ(လဒတ္) တို႕ကို ျဖတ္လွ်က္ ကာရာကိုရမ္ မွတစ္ဆင္႕ တကၠလာ မာကန္ သဲကႏၱရ အစပ္ရွိ ယာခန သို႕ တိုင္ေအာင္ ေပါက္၏။ ကုန္သြယ္လမ္းမမ်ား သည္ တကၠလာ မာကန္ သဲကႏၱရ ကို ေတာင္ဖက္ ႏွင္႕ ေျမာက္ဖက္တို႕မွ ေကြ႕ေရွာင္ ျဖတ္ေက်ာ္ ၿပီးလွ်င္ အေနာက္ဖက္တြင္ ကက္ရွဂါၿမိဳ႕ အေရွ႕ဖက္တြင္ ထြန္းဟြမ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႕ အသီးသီး ဆိုက္ေရာက္ ၾကရာတြင္ ယာခန္ သည္ ေတာင္ဖက္လမ္းတြင္ရွိသလို ကုခ် ႏွင္႕တုဖန္ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ေျမာက္ဖက္လမ္းေပၚတြင္ရွိၾက၏။ အဆိုပါၿမိဳ႕မ်ား အားလံုး သည္ ခ်န္အန္(တရုပ္ျပည္) မွ အေနာက္ဖက္စူးစူး ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ မွ အန္တီေရာ႕ ႏွင္႕တိုင္ယာၿမိဳ႕မ်ား ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ကမၻာေက်ာ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ရွိၾကေလသည္။

ဘီစီ ၄ ရာစု ေခတ္က မဟာအလက္ဇန္းဒါးဘုရင္သည္ အိႏိၵယ အေနာက္ေျမာက္ေဒသ ကို ထိုးေဖါက္သိမ္းပိုက္ၿပီးလွ်င္ ဘက္ထရီးယား ေဒသ (ယခု အာဖဂန္နစၥတန္ ေျမာက္ပိုင္း) တြင္ ဂရိကိုလိုနီမ်ား တည္ေထာင္ခဲ႕ၿပီး ဂရိဘုရင္ မ်ား သည္ ရံခါဆိုသလို ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္းေဒသကို တိုက္ခိုက္ခဲ႕ၾကသည္။ အမ်ားသိၾကၿပီး ျဖစ္သည္႕အတိုင္း ပါဠိပိဋကတ္မွ နာမည္ေက်ာ္ မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ ဂရိဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဓမၼ ကို အထူးစိတ္၀င္စားစြာေလ႕လာၿပီး မိမိ ကိုယ္တိုင္ပင္ ရဟန္းျပဳခဲ႕ ေၾကာင္း ရဟန္းကိစၥၿပီးေျမာက္ခဲ႕ေၾကာင္း ဗုဒၶစာေပ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ႕သည္ ကို ေထာက္၍ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း ကူးလူး ဆက္ဆံမႈ ကို သိႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေဒသ (ဂႏၶာရတိုင္း) တြင္ ဂရိ လက္မႈအႏုပညာလက္ရာမ်ား ထြန္းကားမႈ ေၾကာင္႕ ပထမဆံုးေသာ လက္ရာေျမာက္ဗုဒၶရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား ကို စတင္သြန္းထုခဲ႕ေၾကာင္႕ ေတြ႕ရ၏။ ဘီစီ (၁) ရာစု အကုန္တြင္ အီရန္ႏြယ္ဖြား လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ဂရိ တို႕ ကို ဘက္ထရီးယားႏွင္႕ အိႏိၵယ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသ မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ ကာ ကုရွန္ (ကုရွဏ) မင္းဆက္ ကို တည္ေထာင္ခဲ႕ၾကေလသည္။

ကုရွန္မင္းဆက္သည္ ဘက္ထရီးယား ကို ဗဟိုျပဳလွ်က္ ေအဒီ (၁) ရာစု တြင္ အိႏၵိယျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခုလံုးကို အျပည္႕အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ႕ ၾက အာရွအလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ား ကို လည္း ကုရွန္အင္ပါယာ လက္ေအာက္တြင္ သိမ္းသြင္း ႏိုင္ခဲ႕၏။ ကုရွန္မင္း တို႕ သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ကို အထူးေလးစားၾကည္ညိဳေသာ သာသနာ႕ဒါယကာမင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ႕ၾက ၿပီးလွ်င္ ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္းေဒသမွ အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္းမွ ပိုးလမ္းမႀကီးတိုင္ေအာင္က်ယ္ျပန္႕ေသာ ကုရွန္မင္းဆက္၏ အင္ပါယာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဗုဒၶသာသနာ ျပန္႕ပြားေရး အတြက္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ေထာက္ကူေပးခဲ႕ပါသည္။
ခရီးသြား ရဟန္းသံဃာမ်ား ႏွင္႕ ကုန္သည္မ်ားမွ တစ္ဆင္႕ သက်မုနိဗုဒၶ၏ ဓမၼေရာင္ျခည္စက္၀န္း သည္ က်ယ္ျပန္႕စြာ လင္းခ်င္းခြင္႕ရခဲ႕ေၾကာင္း ေလ႕လာေတြ႕ရွိရ၏။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တရုပ္ျပည္မ ကို ႀကီးစိုးေနေသာ ဟန္မင္းဆက္ သည္ ပိုးလမ္းမ မွ တစ္ဆင္႕ အိႏိၵယယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္႕ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင္႕ ရခဲ႕ ေသာေၾကာင္႕ အာရွအလယ္ပိုင္း မွ ၿမိဳ႔ျပမ်ား ကို အေျချပဳလွ်က္ ဗုဒၶသာသနာ သည္ တရုပ္ျပည္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ႕ပါသည္။တရုပ္ျပည္သို႕ ဗုဒၶသာသနာ ေရာက္ရွိပံု

လြန္ခဲ႕ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ဟန္မင္းဆက္ ေခတ္ တြင္ ပိုးလမ္းမႀကီး မွ တစ္ဆင္႕ အာရွ အလယ္ပိုင္း ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍
တရုပ္ျပည္သို႕ ဗုဒၶသာသနာ စတင္ေရာက္ခဲ႕သည္။ ဟန္မင္းဆက္ [Han Dynasty (25-220 AD)] မင္း(Ming) ဘုရင္ =ေအဒီ၅၈-၇၅ သည္ ဗုဒၶဓမၼ ကို စိတ္၀င္စားေသာေၾကာင္႕ အိႏိၵယသို႕ သံတမန္ ေစလႊတ္ ကာေလ႕လာေစခဲ႕သည္။
ေအဒီ ၆၇ တြင္ ယင္း သံအဖြဲ႕ႏွင္႕အတူ ပိဋကတ္စာေပမ်ားႏွင္႕ အတူ ကႆပ ႏွင္ ဓမၼရကၡအမည္ရွိ ရဟန္းေတာ္ (၂) ပါး ပင္႕ေဆာင္လာခဲ႕ၿပီးေနာက္ အဆိုပါရဟန္းေတာ္မ်ား က ပိဋကတ္စာေပ အခ်ိဳ႕ ကို တရုပ္ဘာသာသို႕ျပန္ဆိုေပးခဲ႕၏။
ယင္းတို႕အနက္မွ (၄၂)ခန္း သုတၱန္ (The Sutra of 42 Sections) သည္ ယေန႕တိုင္ ေရပန္းစားေနဆဲ သုတၱန္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေအဒီ (၁) ရာစု အကုန္ေလာက္တြင္ တရုပ္ျပည္ လိုယန္ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အခိုင္အမာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလ ဟန္မင္းဆက္ ေခတ္ တြင္ တရုပ္ျပည္၌ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒ အားေကာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္ ၿပီး  ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒ သည္ လူသား၏ ေလာကီဘ၀ ကို အေျချပဳေသာ လူသား၀ါဒမ်ိဳး ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ဗုဒၶသာသနာ ကို မ်ားစြာ မႏွစ္သက္ေခ်။
ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒ အျပင္ ရွိေနသည္မွာ ေတာက္၀ါဒ ျဖစ္ ေတာက္၀ါဒ ကမူ လူသား ႏွင္႕ စၾက၀ဠာ ကို လႊမ္းမိုးေနေသာ ေတာက္=ဓမၼနိယာမတရား ကို အေျချပဳေသာ ေလာကီလြန္ သစၥာဒႆနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ ဗုဒၶသာသနာ ႏွင္႕ ေနရာမ်ားစြာတြင္ တူညီမႈ မ်ားရွိေသာ ေၾကာင္႕ ေတာက္၀ါဒီ မ်ား ၏ လက္ခံမႈ ကို ရခဲ႕ ၏။ သကၠဋပိဋကတ္ ကို ေရွးဦးစြာ တရုပ္ဘာသာသို႕ ျပန္ဆိုရာတြင္ ေတာက္၀ါဒဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ားစြာ ကို ငွားယူသံုးစြဲခဲ႕ ရၿပီး ဟန္မင္းဆက္ လက္ထက္ တြင္ လူနည္းစုသာ ဗုဒၶ ဓမၼ ကို ယံုၾကည္သက္၀င္ က်င္႕သံုးခဲ႕ၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေအဒီ ၂၂၀ တြင္ ဟန္မင္းဆက္ပ်က္သုဥ္းၿပီးေနာက္  တရုပ္ ျပည္ တစ္ျပည္လံုး မင္းမဲ႕ကာလဆိုးႀကီးႀကံဳခဲ႕ရ၏။တရုပ္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ကို တရုပ္မဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား ကို သိမ္းပိုက္အုပ္စိုး ခဲ႕ၿပီး တရုပ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသ တြင္ ခ်ိနဲ႕ အားနည္းေသာ မင္းဆက္ မ်ားသာ စိုးစံခဲ႕၏။ ႏိုင္ငံေရး ၿပိဳကြဲမႈ၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင္႕ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒ လည္း အားေလွ်ာ႕လာခဲ႕ေလသည္။ ေခတ္ပ်က္ခ်ိန္ကာလတြင္ လူအမ်ား သည္ မိမိတို႕ ၏ အဇၨ်တၱၿငိမ္းေအးမႈ ဖက္လွည္႕ခဲ႕ၾက ခ်ိန္တြင္ ေတာက္၀ါဒ ႏွင္႕ အတူ ဗုဒၶ၀ါဒ သည္လည္း လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ႕၏။ ပညာတတ္ တရုပ္ သူေကာင္းမ်ိဳးမ်ား အၾကား ဗုဒၶဘာသာ ေရပန္းစားလာခဲ႕ သလို ကိုယ္ပိုင္ပညာဉာဏ္ ကို အေလးထားေသာ ေတာက္၀ါဒ၏ လႊမ္းမိုးမႈ ေၾကာင္႕ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ကို တရုပ္ပညာတတ္အသိုင္းအ၀ိုင္း က ပိုမိုႏွစ္သက္ခဲ႕ သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။  အထူးသျဖင္႕ ဗုဒၶ၀ါဒ ၏ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ နည္းစံနစ္မ်ား က ဆြဲေဆာင္ခဲ႕၏။

ေအဒီ (၂) ရာစု တြင္ ဗုဒၶဘာသာပိဋကတ္စာေပမ်ား ကို သကၠဋဘာသာမွ တရုပ္ဘာသာသို႕ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ ဘာသာ ျပန္ဆိုခဲ႕ ၾက၏။ ေအဒီ ၁၆၈ ခုႏွစ္တြင္ မဟာယာနရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ေလာကေခမ အရွင္ သည္ စူဠပညာ ပါရမိတာသုတၱန္ ႏွင္႔ သုခ၀တီဗ်ဴဟာသုတၱန္ မ်ားကို တရုတ္ဘာသာသို႕ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ႕ ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခု ေဆာက္တည္ႏိုင္ခဲ႕၏။ ဗုဒၶဓမၼ ၏ မ်ိဳးေစ႕သည္ တရုပ္ေျမဆီလႊာ၌ အျမစ္တြယ္ လွ်က္ အပင္ေပါက္ႏိုင္ျခင္း အတြက္ ပထမ ေျခလွမ္းသဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႕ အျပင္ ဓမၼရကၡမေထရ္ သည္ မဟာပညာ ပါရမိတာသုတၱန္ ႏွင္႕ သဒၶမၼပု႑ရိကာသုတၱန္ တို႕ အျပင္ အျခား မဟာယာနသုတၱန္မ်ားစြာ ကို တရုတ္ဘာသာသို႕ ျပန္ဆိုခဲ႕ ပါသည္။

ေအဒီ (၄) ရာစု တြင္ သီရိလကၤာကၽြန္းမွ ဘိကၡဴနီသာသနာျပဳအဖြဲ႕တစ္ခု ဆိုက္ေရာက္လာေသာေၾကာင္႕ ေဖါတုတန္ သည္ ( ေအဒီ ၃၁၇) တြင္ ဘိကၡဴနီသာသနာ ကို တရုပ္ျပည္တြင္ စတင္ခဲ႕ေလသည္။ နာမည္ေက်ာ္ အရွင္ ကုမာရဇီ၀ မေထရ္ (ေအဒီ ၃၄၄-၄၁၃) ႏွင္႕ ဟြီယြမ္ (ေအဒီ ၃၄၄-၄၁၆) တို႕လည္း မဟာယာနသုတၱန္မ်ားစြာ ကို တရုတ္ဘာသာသို႕ ျပန္ဆို ခဲ႕ၾက၏။

ေအဒီ (၅) ရာစု တြင္ ေ၀မင္းဆက္ တက္လာခ်ိန္တြင္ တရုပ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း ႏွင္႕ ေျမာက္ပိုင္း ကို ေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ႕ရာတြင္ ေအဒီ ၄၄၆ တြင္ ေ၀မင္းဆက္ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္သူ တိုင္၀ူ (Tai Wu  ) သည္ ဗုဒၶဘာသာ ကို ႏွိပ္ကြပ္ ဖ်က္ဆီး ခဲ႕၏။ ဗုဒၶဘာသာ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား မီးရိႈ႕ က်မ္းဂန္စာေပမ်ားကို ဖ်က္ဆီး ရဟန္းေတာ္မ်ား ကို ကြပ္မ်က္ခဲ႕၏။ ေအဒီ ၄၅၂ တြင္ တိုင္၀ူ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဆက္ခံေသာ ဧကရာဇ္ဘုရင္ ၀မ္ခ်န္း (Wen Cheng) သည္ ဗုဒၶဘာသာ အေပၚဖိႏွိပ္မႈမ်ား ကို ရပ္တန္႕ခဲ႕ၿပီး သာသနာ ကို ျပန္လည္ ပံ႕ပိုးခဲ႕ေၾကာင္းေတြ႕ရ၏။ တရုပ္ျပည္မွ နာမည္ေက်ာ္ ယြန္အန္လိႈဏ္ဂူမွရုပ္ပြားေတာ္ မ်ားသည္ ဧကရာဇ္ဘုရင္ ၀မ္ခ်န္း၏ ဒါနမ်ား ျဖစ္ပါ၏။

ေအဒီ (၅)ရာစု တြင္ တရုပ္ခရီးသည္ ရဟန္းေတာ္ ဖာရွိယန္(Fa-Hsien) သည္ ၃၉၉-၄၁၄ ထိ ၁၅ ႏွစ္တာ အိႏိၵယ သို႕ လွည္႔လည္ခဲ႕သည္။  ေအဒီ ၄၀၂ တြင္ အမိတာဘဗုဒၶကို ကိုးကြယ္ေသာ သုခ၀တီဂိုဏ္း စတင္ေပၚေပါက္ခဲ႕ ၿပီးလွ်င္ ယင္း ဂိုဏ္း၏ ပထမသာသနာပိုင္ဆရာေတာ္သည္ တန္ရွန္ (ေအဒီ ၄၇၆-၅၄၂) ျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ဟြီ၀မ္ က တိယန္တိုင္းဂိုဏ္း (T’ien Tai School) ကို ေအဒီ ၄၇၀ တြင္တည္ေထာင္ခဲ႕သည္။ တိယန္တိုင္း ဂိုဏ္းသည္ ၾကာပန္း သုတၱန္ (သဒၶမၼပု႑ရိကာသုတၱန္) ကို ဗဟိုျပဳ ထားေသာ ဂိုဏ္း ျဖစ္လာခဲ႕ ပါသည္။

ေအဒီ (၅) ရာစု ကာလ ( ၄၇၀-၅၄၃) တြင္ အိႏၵိယမွ ဗုဒၶ၀ါဒီ သူေတာ္စင္ေယာဂီႀကီး အရွင္ေဗာဓိဓမၼ တရုတ္ျပည္ သို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ႕ၿပီး ဟီနန္ခရိုင္ ရွိ ေရွာင္လင္ေက်ာင္းတိုက္ႀကိးတြင္ သီတင္သံုးခဲ႕၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ သမထယာနိက ကမၼ႒ာန္း ကို အားျပဳ ေသာ ခ်န္ (စ်ာန္) ဂိုဏ္း ကို ထူေထာင္ခဲ႕ေလသည္။ အရွင္ေဗာဓိဓမၼ ၏ ခ်န္ (စ်ာန္ဂိုဏ္း) အေၾကာင္း ကို ေနာင္အခန္းမ်ား တြင္ သီးျခားေလးနက္စြာ ေရးသာတင္ျပပါဦးမည္။

တရုပ္ဗုဒၶသာသနာ ၏ အဆင္႕အျမင္႕ဆံုး ဒႆနေဖၚေဆာင္မႈ ကို ဟြာယင္း ဂိုဏ္းတြင္ ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားအံ႕ မထင္ေပ။ တုရွန္ (ေအဒီ ၅၅၇-၆၄၀) ခ်ိယန္ (ေအဒီ ၆၀၂-၆၆၈) ႏွင္႕ ဖဇန္ (ေအဒီ ၆၄၃-၇၁၂) ဟူေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး (၃) ပါး က ဟြာယင္းဂိုဏ္း ၏ ဒႆနအျမင္ ကို သြန္းေလာင္းထုဆစ္ခဲ႕၏။ ေ၀ မင္းဆက္လြန္ၿပီး ေႏွာင္းကာလ တန္ မင္းဆက္ ေခတ္တြင္ ဟြာယင္းဂိုဏ္း ၏ ဒႆနအျမင္ သည္ ခ်န္(စ်ာန္) ဂိုဏ္း အတြင္းသို႕ စိမ္႕၀င္ေပါင္းစည္း သြားခဲ႕ ပါသည္။

တန္မင္းဆက္ေခတ္ မွ တရုပ္ဗုဒၶသာသနာ
တန္မင္းဆက္ေခတ္ (ေအဒီ ၆၁၈-၉၀၇) သည္ တရုပ္ျပည္ ဗုဒၶသာသနာ သမိုင္း ၏ ေရႊေခတ္ ဟုဆိုႏိုင္ပါ၏။ဤေခတ္ တြင္ တရုပ္ျပည္၏ အာဏာစက္သည္ အာရွအလယ္ပိုင္း သို႕ ျပန္လည္ သက္ေရာက္စိုးမိုးခဲ႕ ေသာ္လည္း အေနာက္ ဖက္မွ ေရြ႕လွ်ားလာသည္႕ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင္႕ တိုးတိုက္ထိခတ္မႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ခဲ႕ ပါသည္။ ေအဒီ ၇၅၁ တြင္ တလာစ္ ျမစ္(ယခု တာကစၥတန္) ေဒသတြင္ ျဖစ္ခဲ႕ေသာ စစ္ပြဲတြင္ တန္-စစ္တပ္သည္ အာရပ္တို႕ ကို ရႈံးနိမ္႕ခဲ႕သလို ၎၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင္႕ အာရွအလယ္ပိုင္းေဒသ၏ အေနာက္ဖက္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶသာသနာ၏ အနာဂတ္ က မွိန္ေဖ်ာ႕ ေ၀၀ါးလာခဲ႕ပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း တန္ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင္႕တရုပ္ျပည္မ ေဒသတြင္မူ ဗုဒၶသာသနာဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းခဲ႕၏။ ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ား ဘာသာျပန္ျခင္း သံဃာမ်ား သီတင္းသံုးေနထိုင္ရန္ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္းတို႕ အျပင္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားသည္ လည္း ေဒသခံ ေတာက္၀ါဒ၏ စာေပ ေ၀ါဟာရမ်ားမွ ကၽြတ္လြတ္ေ၀းကြာ သီးျခား ရပ္တည္ လာႏိုင္ခဲ႕ကို ေတြ႕ရ၏။ အမွန္စင္စစ္ တန္မင္းဆက္ေခတ္ တြင္ ဗုဒၶသာသနာသည္အားေကာင္းလြန္း ေသာေၾကာင္႕ ေခတ္ၿပိဳင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒီမ်ား ႏွင္႕ေတာက္၀ါဒီမ်ား ၏ အစဥ္တစိုက္ ေ၀ဖန္မႈ ကိုခံခဲ႕ရေလ၏။

ဘုရင္႕ နန္းေတာ္တြင္း၌ပင္ ဘာသာေရး အုပ္စုဖြဲ႕ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ႀကီးထြားစြာ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေအဒီ ၈၄၅ တြင္ ပဋိပကၡ၏ အထြဋ္အထိပ္သို႕ေရာက္ရွိခဲ႕၏။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒဖက္သို႕ မဲတင္းေသာ တန္ဧကရာဇ္ဘုရင္ က ဗုဒၶဘာသာ ကို စတင္ဖိႏွိပ္ ဖ်က္ဆီးခဲ႕ျပန္ေလသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္ေပါင္း (၄၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႕ ႏွင္႕ ေစတီပုထိုး ႏွင္႕ဘာသာေရး  ဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္ ၄၀၀၀၀ ခန္႕ ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခ်ခံခဲ႕ရေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား က ဆိုပါသည္။ ထို႕ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶသာသနာ သည္ တရုပ္ေျမတြင္ ေကာင္းစြာျပန္လည္ နာလန္မထူႏိုင္ေတာ႕ေခ်။ သုခ၀တီ ဂိုဏ္း ႏွင္႕ ခ်န္(စ်ာန္) ဂိုဏ္း တို႕ မွ အပ က်န္ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းမ်ား အားလံုး နိ႒ိတံ တစ္ခန္းရပ္ခဲ႕ၾကရ၏။ သုခ၀တီ ဂိုဏ္း သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ေရာက္ ေသာ္ ဂ်ိဳဒိုဂိုဏ္း အျဖစ္၎၊ ခ်န္(စ်ာန္) ဂိုဏ္းသည္ ဇင္ ဂိုဏ္း အျဖစ္၎၊ တိယန္တိုင္းဂိုဏ္းသည္ တင္းဒိုင္းဂိုဏ္းအျဖစ္၎ ဟြာယင္းဂိုဏ္းသည္ ကီဂြန္းဂိုဏ္း အျဖစ္ ၎ ဆက္လက္ရွင္သန္ရပ္တည္သြားၾကသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

ဟြာယင္းဒႆနအျမင္ ၏ အေျခခံ ျဖစ္ေသာ အ၀ဋံသကသုတၱန္
အ၀ဋံသကသုတၱန္ သည္ သမၼာက်မ္းစာထက္ မ်ာစြာ ပိုမိုရွည္လွ်ား ေသာ စာေပ အစုအေ၀းႀကီးျဖစ္၏ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု တည္း  ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ တစ္ခုတည္းေသာ သုတၱန္ဟု မမွတ္ယူသင္႕ေပ။ ၎သည္ မ်ားျပားလွေသာ သုတၱန္ေဒသနာ ေပါင္းစံု၏ အစုအေ၀း အျဖစ္သာ ျမင္ရပါသည္။  ေဒါက္တာ ေသာမတ္စ္ကလာရီ ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ သည္ပင္လွ်င္ စာမ်က္ႏွာ္ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ ယင္းသုတၱန္ သည္ ပါဠိနိကာယ္ တစ္ခုစာမွ်မက ရွည္လွ်ား သည္ ကို ေထာက္ဆသိရွိႏိုင္ေပသည္။ အ၀ဋံသကသုတၱန္ ၏ စာေပမ်ားအနက္ မူရင္းလက္ရာႏွစ္ခုသာသကၠဋဘာသာ ျဖင္႔က်န္ရစ္ ေၾကာင္းကို သိရ၏။ ယင္းတို႕မွာ ေဗာဓိသတၱ၏ ဘူမိအဆင္႕မ်ား ကိုေဖၚျပထားေသာ ဒသဘူမိကသုတၱန္ ၏ အစိတ္ အပိုင္းမ်ား ႏွင္႕ ဂႏၶဗ်ဴဟာသုတၱန္တို႕ ျဖစ္ၾက၏။

ယင္း သုတၱန္ ကို တရုတ္ဘာသာသို ေအဒီ (၃) ရာစု ခန္႕တြင္ ျပန္ဆိုခဲ႕ ပါသည္။  အ၀ဋံသကသုတၱန္ ၏ ဘာသာျပန္ ဆိုခ်က္ အျပည္႕အစံုကို ေအဒီ ၄၁၈ မွ ၄၂၁ အထိ ၃ ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း အရွင္ေဗာဓိဘျဒ က ျပန္ဆိုခဲ႕၏။ ထိုထက္ ပိုမိုက်ယ္၀န္းေသာ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ ကို ခိုတန္ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါး ျဖစ္သည္႕ သိကၡာနႏၵ က ေအဒီ (၇) ရာစု ၀န္းက်င္ တြင္ ျပန္ဆိုခဲ႕ ၏။ သိကၡာနႏၵ ၏ ဘာသာျပန္သည္ ေဗာဓိဘျဒ၏ ဘာသာျပန္ထက္ ၁၀% ခန္႕ ပိုမိုရွည္လွ်ား ေနေသာ ေၾကာင္႕ ေခတ္အလိုက္ မဟာယာနသုတၱန္တို႕၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲတတ္သည္႕ သဘာ၀ ကို ဆ၀ါး ႏိုင္ေပသည္။
အိႏၵိယ မဟာယာန အ၀ဋံသကသုတၱန္ သည္ ခိုတန္ျပည္မွ တဆင္႕ တရုပ္ျပည္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ႕ပါသည္။

အ၀ဋံသကသုတၱန္ ၏ ပဓါန အေၾကာင္းအရာ မွာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ႏွင္႕ အဆင္႕ျမင႕္ ေဗာဓိသတၱတို႕ ၏ စၾက၀ဠာ အေပၚ အာရုံသိျမင္ခံစားမႈ ကို ေရးဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္ ေသာေၾကာင္႕ ဆန္းၾကယ္လွပ ေသာ အဆင္တန္ဆာခ်ယ္မွဳန္းေသာ အေရး အသားမ်ား ျဖင္႕ ေတာက္ပ ေနေသာ က်မ္းစာ ျဖစ္၏။ အ၀ဋံသကသုတၱန္ က်မ္းစာ တစ္ခုလံုး ၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ ပမာ ျဖစ္ေသာ အစိတ္အပိုင္း ကို ဂႏၶဗ်ဴဟာသုတ္ ဟု ပညာရွင္မ်ား က သတ္မွတ္ ၾကပါသည္။ ဂႏၶဗ်ဴဟာသုတ္တြင္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ၏ အက်ယ္ျပန္အနက္ရိႈင္းဆံုး တကၠိကေဗဒ ဒႆန အျမင္ ကို ေတြ႕ရ၏။ ဂႏၶဗ်ဴဟာသုတ္တြင္ ေဖၚျပေသာ မဟာယာနဒႆန အျမင္ သည္ မာဓ်မိက ႏွင္႕ ေယာဂါစာရ အျမင္ ႏွစ္ရပ္စလံုး၏ ေပါင္းစည္းမႈ ျဖစ္၏။ (Gómez 1967: lxxviii).

ေယာဂါစာရ ဒႆနအျမင္ အရ အရာခပ္သိမ္း၏ အႏွစ္သာရ သည္ အမလ-စိတၱ ေခၚ အညစ္အေၾကး ပကတိမရွိ ကင္းစင္ေသာ သိစိတ္သဘာ၀ ျဖစ္၏။ ယင္း အမလ-စိတၱ မွ အ၀ိဇၨာ ႏွင္႕ ကမၼတရား မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ထို႕ေနာက္ ၀ိ၀ါက္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ထို႕ေၾကာင္႕ ေလာက ၃ ပါး သည္ ေယာဂါစာရ ဒႆနအျမင္ အရ စိတၱသဘာ၀ ျဖင္႕ သာၿပီး၏။ အဆိုပါ အမလ-စိတၱ သည္လည္း အတြင္း အႏွစ္သားအမာျဒပ္ ဆိတ္သုဥ္း ေသာ သုညတာဓမၼ သာ လွ်င္ ျဖစ္၏။ အတြင္း အႏွစ္သားအမာျဒပ္ ဆိတ္သုဥ္း ေသာ သုညတာဓမၼ ျဖစ္သည္႕ အမလ-စိတၱ ၏ ကြန္႕ျမဴး၀င္စားခ်က္ ျဖစ္ေသာ ေလာက သည္ အိပ္မက္ ပမာ ျဖစ္ၿပီး ထို ေလာက သည္ အမာခံ အစိုင္အခဲ အပိတ္အဆို႕ အတားအဆီး အၿငိအတြယ္ ကင္းမဲ႕ေသာ ဟင္းလင္းပြင္႕ေလာက သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဂႏၶဗ်ဴဟာသုတၱန္ က ဖြင္႕ဆိုျပေလသည္။ ခိုင္မာၿမဲၿမံေသာ ျဒပ္သား အႏွစ္မရွိေသာ ဟင္းလင္းပြင္႔ သုညတာေလာက သည္ ေဗာဓိသတၱ အတြက္ အပိတ္အဆို႕ အတားအဆီး အၿငိအတြယ္ မရွိပဲ စိတ္ေစစားရာ သို သက္ေရာက္ ၀င္စားႏိုင္ေသာ ဓမၼဓါတု လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။
ဂႏၶဗ်ဴဟာသုတ္ သည္ အေတြးအေခၚ ဒႆန တကၠိက အယူအဆ သက္သက္မဟုတ္ပဲ ဗုဒၶရွင္ေတာ္တို႕ ၏ အာရုံခံစားမႈ ျဖင္႕ သိအပ္ေသာ ေလာအျမင္ ဟု ဆိုထား ေသာေၾကာင္႕ ဗုဒၶ၏ ဥာဏ္ေတာ္ သက္၀င္ျဖန္႕က်က္ေသာ ေလာကအျမင္ ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါ၏။ [1]

ဗုဒၶ ႏွင္ ေဗာဓိသတၱအရွင္သူျမတ္ တို႕သည္ စ်ာန္ အဘိညာဥ္ တန္ခိုးသတၱိ အရာ၌ လိမၼာကၽြမ္းက်င္ ၍ ႏွစ္သက္သလို ၀သီေဘာ္၀င္စားႏိုင္ၾကကုန္သည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ မိမိ တို႕ အလိုရွိရာ စိတ္ဖန္ရုပ္သြင္မ်ား ကို ဖန္ဆင္းတည္ေထာင္ ႏိုင္သည္။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာအလိုအရ ထိုသို႕ ဖန္ဆင္းတည္ေထာင္ျခင္း မွာ လည္း အခ်ည္းႏွီးမဟုတ္ပဲ သတၱ၀ါတို႕ အတြက္ ထားအပ္ေသာ ႀကီးမားျပန္႕ေျပာေသာ မဟာကရုဏာဓါတ္ေၾကာင္႕သာျဖစ္ေလသည္။

အဘိညာဥ္အားျဖင္႕ဖန္ဆင္းသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ဗုဒၶ ႏွင္ ေဗာဓိသတၱအရွင္သူျမတ္ တို႕၏ စ်ာန္ အဘိညာဥ္ တန္ခိုး သတၱိ အားျဖင္႕ ဖန္ဆင္းတည္ေထာင္ေသာ စိတ္ဖန္ရုပ္သြင္မ်ား သည္ ပကတိေန႕စဥ္ေလာက မွ အရာ၀တၱဳ မ်ားနည္းတူ (သမၼဳတိသစၥာ အရ) အဟုတ္အမွန္ရွိ ေနေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ထို႕အတူပင္ မာဓ်မိက ႏွင္႕ ေယာဂါစာရ ဆိုင္ရာ မဟာယာန ဒႆန အျမင္ မ်ားအရ ပကတိေန႕စဥ္ေလာက မွ အရာ၀တၱဳမ်ား သည္ အိပ္မက္ တံလွ်ပ္ျမဴခိုး တို႕ အရွိတရား အလား ျဖစ္သည္႕ မာယာ ရုပ္သြင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ ဗုဒၶ ႏွင္ ေဗာဓိသတၱအရွင္သူျမတ္ တို႕၏ စ်ာန္ အဘိညာဥ္ တန္ခိုး သတၱိ အားျဖင္႕ ဖန္ဆင္းတည္ေထာင္ေသာ စိတ္ဖန္ရုပ္သြင္မ်ား ႏွင္႕ အႏွစ္သာရ မထူးျခားလွေခ်။ ထို႕ ေၾကာင္႕ စ်ာန္ အဘိညာဥ္ တန္ခိုးသတၱိ အားျဖင္႕ ဖန္ဆင္းတည္ေထာင္ေသာ စိတ္ဖန္ရုပ္သြင္မ်ား သည္ အရာခပ္သိမ္း၏ သုညတာ သဘာ၀ ကို ပိုမို ေဖၚျပေနေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္း ဂႏၶဗ်ဴဟာသုတ္ က ထြန္းလင္းျပသည္။  (Gómez 1967: lxxix; cf. lxxxv).

ဓမၼ သည္ ဗုဒၶ ဗုဒၶသည္ပင္လွ်င္ ဓမၼ ျဖစ္ပံု
ဤေနရာတြင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ အေပၚ ရႈေထာင္႕ ၂ မ်ိဳး ျဖင္႕ ျမင္ရပံု ကို (၁) ဗုဒၶ ၏ ပကတိသဘာ၀ အစစ္ ႏွင္႕ (၂) ဗုဒၶ ကို ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတို႕ ဖက္မွ ဖူးေတြ႕ျမင္ရပံု မ်ား အေနႏွင္႕ကြဲျပားျခားနားစြာ သိျမင္ႏိုင္ပါ၏။ ဗုဒၶ ၏ ပကတိသဘာ၀ အစစ္ မွာ အဆံုးအစ မရွိေသာ ထာ၀ရ သစၥာတရားမ်ား ျဖစ္သည္႕ သုညတာ တထတာ ဓမၼကာယ ဓမၼဓါတု စေသာ အရွိဓမၼ မ်ား ႏွင္႕ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ၿပီး ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ အလွ်ဥ္းမရွိေခ်။

အ၀ဋံသကာ သုတၱန္ သည္ ဗုဒၶ ၏ ပကတိသဘာ၀ အစစ္ ရႈေထာင္႕မွ ျမင္ေတြ႕ရေသာ ေလာက ႏွင္႕ စၾက၀ဠာအသြင္ ကို တင္ျပထားျခင္းျဖစ္၏။  တရားကိုယ္ ေကာက္ယူစိစစ္ၾကည္႕လွ်င္ သုညတာ- တထတာ -ဓမၼကာယ- ဓမၼဓါတု စသည္တို႕ သည္ကား ဗုဒၶ ၏ ပကတိသဘာ၀ အစစ္ ျဖစ္သလို ေလာက ႏွင္႕ စၾက၀ဠာ တို႕၏ မူလဘူတ တရားကိုယ္သေဘာ အစစ္ လည္း ျဖစ္ၾက၏။ ဂႏၶဗ်ဴဟာသုတ္ က ဓမၼဓါတု ေလာက ကို သန္႕စင္ေသာ အရိပ္မဲ႕ေသာ အလင္းသက္သက္ စၾက၀ဠာ အျဖစ္ တင္စားေဖၚျပထား ပါသည္။

ဓမၼဓါတု သည္ တရားဘာ၀နာ အားထုတ္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္၏ ကမၼ႒ာန္းအာရုံ၀ယ္ ထင္ျမင္လာေသာ အတိုင္းအတာ အကန္႕အသတ္မဲ႕ သည္ အပၸမာဏစိတ္သဘာ၀ ျဖစ္၍ ထိုစိတ္သဘာ၀ထဲတြင္ သီျခားသေဘာျဖင္႕ တည္ရွိေနေသာ အရာ၀တၱဳမ်ား သတၱ၀ါမ်ား ၏ အသီးအျခားသေဘာ (individuality) သည္ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာ္၀င္ေပ်ာက္ကြယ္ လွ်က္ အလင္းဓါတ္သက္သက္သိစိတ္သက္သက္ အျဖစ္ အတိုင္းတိုင္း တည္ေန ၾကေၾကာင္း ဖြင္႕ဆိုထားပါ၏။  ဤသို႕ အလင္း ဓါတ္သက္သက္သိစိတ္သက္သက္ အျဖစ္ အတိုင္းတိုင္း တည္ေနေသာ စိတ္သဘာ၀ သည္ပင္လွ်င္ ဓါတ္ႀကီး ေလးပါး၏ ေထာက္တည္ခြင္႕မရေသာ အသခၤတဓါတ္ျဖစ္ သခၤါရ၀ိညာဏ္ မွန္သမွ် အာသေ၀ါတရား မွန္သမွ် ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္သည္ ဟူ၍လည္း ဆိုႏိုင္ပါ၏။ (Suzuki 1968: 149–50~199 n.).

ေရွးဦး ပါဠိဗုဒၶစာေပမ်ား၌ပင္ ဓမၼ ကို ျမင္သူသည္ ဗုဒၶ ကို ျမင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပခ်က္မ်ား ရွိ၏။ အ၀ဋံသကသုတၱန္ ၏ အနက္ရိႈင္းဆံုးအျမင္တစ္ရပ္မွာလည္း  ဤမဟာစၾက၀ဠာ သည္ပင္လွ်င္ အတြင္းအဇၥ်တၳအားျဖင္႕ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္သည္ ဟုရႈျမင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  အရွိတရား ၏ တစ္ခုတည္းေသာ လကၡဏာ သည္ သုညတာ=တထတာ ျဖစ္သလို အရွိတရား ကို ျမင္ျခင္း သည္ပင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား ကို ဖူးျမင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤ အျမင္က ဆိုပါသည္။ [2]

ဤမဟာစၾက၀ဠာအတြင္းရွိ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ သိမႈရႈေထာင္႕အရ သီးျခားရွိေနေသာ အသြင္သ႑ာန္မ်ား ျဖစ္သလို ရွိမႈရႈေထာင္႕အရ အတြင္းအႏွစ္သာ အတၱဆိတ္သုဥ္းေနေသာ သုညတာသဘာ၀မ်ား သာ ျဖစ္ၾကေလသည္။ အသြင္သ႑ာန္ ႏွင္႕ အႏွစ္သာရ (၀ါ) ေလာက ႏွင္႕ သုညတာ သံသရာ ႏွင္႕ နိဗၺာန္ တို႕သည္ ဓမၼတရားကိုယ္သေဘာအရ တစ္ခုတည္းေသာ ရသ ရွိၾက၏။ ထို႕ေၾကာင္႕ ယင္းတို႕အားလံုး ကို အသြင္သ႑န္ ႏွင္႕ သုညတာ တို႕ တစ္သားတည္း ေပါင္းစည္းေနမႈ အျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ေပ၏။ တစ္နည္းအားျဖင္႕ ၎တို႕သည္ အိပ္မက္ေလာက မွ အသြင္မ်ား ကဲ႕သို႕ပင္ အစစ္အမွန္မရွိေသာ ဓမၼတရားမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ယင္းတို႕သည္ အလင္းဓါတ္သက္သက္ သိစိတ္သက္သက္ သဘာ၀၏ လႈပ္ရွားသက္၀င္ေနေသာ အရိပ္မ်ားသာျဖစ္ၾက၏။

အလင္းဓါတ္သက္သက္သိစိတ္သက္သက္သဘာ၀ သည္ ဤမဟာစၾက၀ဠာအတြင္းရွိ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕ ႏွင္႕ ႏွစ္ခု မျပား တစ္သားတည္းရွိေနေသာေၾကာင္႕ ၎တို႕သည္ပင္ စိတ္သဘာ၀ ==စိတ္သဘာ၀သည္ပင္ (အေတြး ၀ိတက္ ၀ိကပၸ တို႕ အားျဖင္႕) စၾက၀ဠာအတြင္းရွိ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕အေနျဖင္႕ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာျပန္၏။ ထို႕ေၾကာင္႕ ဘာ၀နာ လုပ္ငန္း ၏ အျမင္႕ဆံုးစိတ္သဘာ၀ သည္ အရာခပ္သိမ္းကို အတားအဆီးအပိတ္အဆို႕ လံုး၀မရွိပဲ ေဖါက္ထြင္း စိမ္႕၀င္ ျဖန္႕က်က္တည္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိမႈနယ္ပယ္ ႏွင္႕ ရွိမႈနယ္ပယ္ ႏွစ္ခုလံုးသည္ ထပ္တူထပ္မွ်တည္ေနေၾကာင္း ဤသုတၱန္ က အတည္ျပဳရွင္းျပခဲ႕၏။

ေဗာဓိသတၱသုဓန ၏ သစၥာရွာမွီးျခင္းခရီးစဥ္
ဗုဒၶရွင္ေတာ္ တို႕၏ ပကတိသဘာ၀ အျမင္ တြင္ ထူးျခားေလးနက္ေပၚလြင္ေနေသာ သေဘာလကၡဏာ မွာ အျပန္အလွန္ ေဖါက္ထြင္းစိမ္႕၀င္ျဖန္႕က်က္တည္ရွိေနျခင္းသေဘာ (Interpenetration) ျဖစ္ေလသည္။ ဘုရားရွင္တို႕၏ ဆန္းၾကယ္ ေသာ သိမႈပမာဏနယ္ပယ္သည္ အမာခံ အပိတ္အပင္ မရွိေသာေလာက အရိပ္မဲ႕အလင္းသ႑ာန္တို႕၏ လြတ္လပ္ စြာ စီးေမ်ာ ေနေသာေလာက ၀ယ္ အရာခပ္သိမ္းသည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေဖါက္ထြင္း စိမ္႕၀င္ျဖန္႕က်က္ တည္ရွိေနၾက ပံု ကို အသိေရာက္မ်က္ေမွာက္ျပဳေနေသာ ဥာဏ္ေတာ္ (သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္) ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါ၏။ [3]

သာမန္လူတို႕အတြက္ ဆိုလွ်င္ ဓမၼဓါတု = အလံုးစံုေသာ အရာခပ္သိမ္း ၏ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေဖါက္ထြင္း စိမ္႕၀င္ ျဖန္႕က်က္တည္ရွိျခင္းသေဘာ သည္ သာမန္ ပုထုဇဥ္လူသားတို႕ စိတ္ကူးပင္မယဥ္ႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ ဆန္းၾကယ္ေသာ ေလာကျဖစ္ ၿပီး ဗုဒၶ တို႕၏ သန္႕စင္ေသာလြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ အားျဖင္႕သာ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေသာ အျမင္ျဖစ္၏။ [4]

ဂႏၶဗ်ဴဟာသုတ္သည္ အ၀ဋံသကာေဒသနာ တစ္ခုလံုး၏ အထြဋ္အထိပ္ အပိုင္းျဖစ္သည္။ သုတၱန္၏ အဓိက ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သူ ေဗာဓိသတၱ သုဓန သည္ မဥၹဴသိရီ ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ အိႏၵိယျပည္တစ္ခြင္ လွည္႕လည္၍ ဆရာ ရွာေဖြခဲ႕ ေလသည္။
သူ၏ ဓမၼလမ္းခရီး ၀ယ္ (၅၃) ေယာက္ေသာ လူမ်ိဳးစံု ဆရာမ်ိဳးစံု ႏွင္႕ ဆံုခဲ႕ ၿပီး အားလံုးမွာ ေဗာဓိသတၱအသီးသီး ျဖစ္ၾက ၏။ အထူးျခားဆံုး ဆရာမွာ ၀သုမိၾတာ မည္ေသာ ျပည္႕တန္ဆာ မ တစ္ဦးျဖစ္ ၿပီး ၀သုမိၾတာ သည္လည္း အဆင္႕ျမင္႕ ေဗာဓိသတၱ တစ္ပါး ျဖစ္ၿပီး သစၥာဥာဏ္အလင္း ကို ျဖန္႕ေ၀ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထား၏။ [5] ခရီးလမ္း၏ အဆံုးသတ္ တြင္ သုဓန သည္ ေဗာဓိသတၱ မဥၨဴသိရီ ျပသ ေသာ ေ၀ေရာစန ေမွ်ာ္စင္ ကို ျမင္ေတြ႕ရေလသည္။ ယင္းေမွ်ာ္စင္ သည္ အျမင္႕ျမတ္ဆံုးေသာ ဓမၼကာယ ကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ မဥၨဴသိရီ ျပသ ေသာ ေ၀ေရာစန ေမွ်ာ္စင္ အတြင္းသို႕ သုဓန ၀င္ေရာက္သြားေလေသာ္ အလြန္းဆန္းၾကယ္ေသာ အာရုံနိမိတ္မ်ား ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ႕ရ၏။

ေ၀ေရာစန ေမွ်ာ္စင္ ၏ အတြင္းဖက္ သည္ ေကာင္းကင္ျပင္ႀကီးတမွ် အဆံုးအစမဲ႕ က်ယ္ျပန္႔ေနၿပီး ၎တြင္ သိန္းေပါင္း မ်ားစြာ ေသာ ေမွ်ာ္စင္မ်ား ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ယင္း ေမွ်ာ္စင္ တို႕ သည္ အသီးသီး လွပဆန္းက်ယ္စြာ တန္ဆာဆင္ ထားေသာ္လည္း ထူးျခားခ်က္မွာ တစ္ခု ကို တစ္ခု ပိတ္ဆို႕တားဆီး ဖုံးကြယ္မႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။

မဥၨဴသိရီ ႏွင္႕ တကြ မ်ားစြာေသာ ေဗာသတၱအရွင္တို႕ ကိုလည္း ဖူးျမင္ရၿပီး ထို အရွင္တို႕၏ ေမႊးညင္းေပါက္မ်ားဆီ မွ နိမၼာနကာယ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာပံု ကို ျမင္ေတြ႕ရေလသည္။ ယင္း ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္တို႕ ထံမွ သာယာ ၿငိမ္႕ေညာင္းေသာ ဓမၼေဒသနာ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အသံမ်ား ၾကားရၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူသည္ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္ ႏွင္႕ အျခားေသာ ေဗာဓိသတၱအဆူဆူတို႕ သမာဓိ၀င္စားေနၾကေလသည္ကို၎ ယင္းတို႕၏ ကိုယ္ကာယေတာ္ မ်ားရွိ ေမြးညင္းေပါက္မ်ားမွ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ျဖာထြက္ကြန္႕ျမဴးေနသည္ကို၎ ျမင္ေတြ႕ရ ၏။ အဆိုပါ ေဗာဓိသတၱ အရွင္ျမတ္မ်ား ၏ ေမြးညင္းေပါက္မ်ားမွ သာယာၿငိမ္႕ေညာင္းေသာ ဓမၼေဒသနာ ေဟာၾကားေတာ္မူ ေသာ အသံမ်ား ထြက္ေပၚလာေနသည္ကိုလည္း သူၾကား ေနရျပန္ေလ၏။

လမ္းခရီး၏ ေနာက္ဆံုးတြင္ အလြန္ျမင္႕မားေသာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕ေသာ အဆန္းတၾကယ္ လွပခမ္းနားေသာ ေမွ်ာ္စင္ တစ္ခုေပၚသို႕ သူတက္ေရာက္သြား ရာ၀ယ္ တစ္ခ်က္ေသာ အၾကည္႕၌ ပင္ ကုေဋကုဋာ မ်ားျပားလွစြာေသာ စၾက၀ဠာ တိုက္ မ်ား ကို ျမင္ေတြ႕ရ၏။ အသီးသီးေသာ စၾက၀ဠာတိုက္တစ္ခုစီ ၌ လည္း အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ ၏ ေလာကသို႕ ဆင္းသက္ေတာ္မူပံု ဖြားျမင္ေတာ္မူပံု ႏွင္႕တစ္ကြ အေသးစိတ္ ဗုဒၶ၀င္ျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ား ကို သူ ဖူးျမင္ရ၏။ သုဓန ကိုယ္တိုင္ လည္း မိမိ ၏ ေဗာဓိသတၱမဂ္လမ္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ တက္စဥ္ ႏွင္႕ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကို ကိုယ္တိုင္ျပန္လည္ ျမင္ေတြ႕ ရၿပီး ေနာက္ဆံုး ေဗာဓိသတၱဘူမိျဖစ္ေသာ ဓမၼေမဃဘူမိ တြင္ သူသည္ အျမင္႕ဆံုး စ်ာနိဗုဒၶ ျဖစ္ေသာ သမႏၱဘျဒ ကိုဖူးျမင္ရ ပါေတာ႕သည္။

ထိုသို႕ ဖူးျမင္ရရန္အတြက္ သုဓန သည္ မ်ားစြာေသာ ပုညသမၻာရ ဉာဏသမၻာရ အေဆာက္အဦ တို႕ ကို ထုထုထည္ထည္ တည္ေဆာက္ခဲ႕ ရၿပီးေနာက္ ပါရမီတရားစုတို႕ ၏ ရင္႕က်က္ျပည္႕စံုျခင္း အဆင္႕သို႕ေရာက္ေသာအခါတြင္ သုဓနသည္
အနႏၱအာကာသဟင္းလင္းျပင္ပမာ အကန္႕အသတ္အပိတ္အဆို႕ မရွိေသာ ကိေလသာမွလြတ္ေျမာက္ၿပီးသည္႕ စိတ္၏ သန္႕စင္ၿငိမ္သက္မႈ ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳခဲ႕ရ၏။ ဓမၼခရီး၏ မဂၤလာနိမိတ္ (၁၀) ႏွင္႕ အလင္းေရာင္ (၁၀) ပါး တို႕ျမင္ေတြ႕ရၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင္႕တြင္ ေဗာဓိသတၱသုဓန ကိုယ္တိုင္ သမႏၱဘျဒ ၏ တည္ရွိမႈဘာ၀ ႏွင္႕ တစ္သားတည္းေပါင္းစည္း လွ်က္ အနႏၱစၾက၀ဠာေလာကဓါတ္တစ္ခုလံုး ႏွင္႕ သမတာ ျဖစ္သြားေၾကာင္း ေဖၚျပလွ်က္ ဂႏၶဗ်ဴဟာသုတ္ ကို နိဂုံးခ်ဳပ္ထား သည္ကို ေတြ႕ရ၏။

တရုပ္ျပည္တြင္ ဟြာယင္းဂိုဏ္းေပၚထြန္းလာပံု
အစဥ္အလာအားျဖင္႕ တရုပ္ျပည္တြင္ ဟြာယင္းဂိုဏ္း ကို တည္ေထာင္ခဲ႕သူ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ (၅) ပါး သတ္မွတ္ၾက၏။ ၎ ဆရာေတာ္ တို႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ၾက၏။

(၁) တုရွန္ (ေအဒီ ၅၅၇-၆၄၀)
(၂) ခ်ိယန္(ေအဒီ ၆၀၂-၆၆၈)
(၃) ဖဆန္ (ေအဒီ ၆၄၃-၇၁၂)
(၄) ခ်န္ကြမ္း (ေအဒီ ၇၃၈-၈၃၉)
(၅) ဆြန္မိ (ေအဒီ ၇၈၀-၈၄၁)

ယင္းတို႕ အနက္ ဖဆန္ ကို သာ ဟြာယင္းဂိုဏ္း ကို ထင္ရွားေပၚလြင္စြာ တည္ေထာင္ခဲ႕သူအေနျဖင္႕ ဆိုနိုင္ေလ သည္ ။
ဆရာေတာ္ ခ်န္ကြမ္း၏ လက္ထက္တြင္ ဟြာယင္းဂိုဏ္း ဟူေသာ အမည္နာမႏွင္႕တကြ ထင္ရွားလာခဲ႕ေလသည္။ စင္စစ္ ဟြာယင္းဂိုဏ္း ကို ဒႆန၀ါဒ ဂိုဏ္းတစ္ခုထက္ ဓမၼဓါတု သေဘာ ကို ဖြင္႕ဆိုရွင္းျပေသာ အ႒ကထာ ဂိုဏ္းတစ္ခု အျဖစ္ ပိုျမင္ရေလသည္။  ဒႆနဆန္ဆန္ဆင္ေျခမ်ားထက္ အတည္ျပဳေျပာေသာ အဆို၀ါဒမ်ားႏွင္႕သာတည္ေဆာက္ထား ၿပီး အိႏၵိယဗုဒၶဘာသာ ၏ တကၠိကအယူအဆမ်ား အေပၚ တရုပ္၏ ရိုးရာ ပညာဉာဏ္ျဖင္႕ သက္၀င္ဖြင္႕ဆိုထား ေသာ ေၾကာင္႕ ဟြာယင္းဒႆန သည္ အိႏၵိယဗုဒၶဘာသာ ႏွင္႕တရုတ္ဗုဒၶဘာသာ ႏွစ္ရပ္ ၏ အျမင္႕ဆံုးေသာ ေပါင္းစည္းမႈ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါသည္။

ဟြာယင္းဂိုဏ္း ကို တည္ေထာင္ခဲ႕သူ ဆရာေတာ္တုရွန္ ကို ဒႆနပညာရွင္တစ္ဦးထက္ ေမွာ္တန္ခိုးရွင္ ၀ိဇၨာဓိုရ္တစ္ပါး အျဖစ္ ပို အသိအမွတ္ျပဳခဲ႕ၾက တန္ခိုးျဖင္႕ ေဆးကုသေပးျခင္းတြင္ နာမည္ႀကီး သူျဖစ္၏။ တစ္ခါက ဆရာေတာ္ တုရွန္ သည္ လိေတာင္ေပၚတြင္ တပည္႕ရဟန္မ်ားႏွင္႕ေနထိုင္စဥ္ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင္႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကို လုပ္ရန္ခက္ခဲ ေနခဲ႕ ရာ တုရွန္ က ေမတၱာရပ္ခံေသာ ေၾကာင္႕ အင္းဆက္မ်ား ေတာင္ေပၚမွ ထြက္ခါြသြားခဲ႕ၾကေၾကာင္း အံ႕ခ်ီးဖြယ္ရာ မွတ္တမ္းတင္ထား၏။ ေဒသတစ္ခု သို႕ ဆရာေတာ္တုရွန္ ေရာက္ရွိလာေသာ အခါ ထိုေဒသတြင္ ႀကီးစိုးေသာင္းက်န္း ေနေသာ နဂါး တစ္ေကာင္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္းေဖၚျပထားျပန္၏။

ယံုၾကည္သက္၀င္သူတို႕က ဆရာေတာ္ တုရွန္ ကို မဥၥဴသိရီ ေဗာဓိသတၱ ၏ ၀င္စားေဖာ္ေဆာင္မႈ အေနႏွင္႕ ယံုၾကည္ၾက ေလသည္။ ဆရာေတာ္တုရွန္သည္ ဆင္းရဲသားျပည္သူ အမ်ားႏွင္႕နီးကပ္စြာေနထိုင္လွ်က္ အမ်ားျပည္သူတို႕ ကို ကူညီ ေစာင္မခဲ႕ေသာ သူေတာ္စင္ ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ၾကည္ညိဳေလးစားၾက၏။ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ကဲ႕သို႕ပင္ ဆရာေတာ္ တုရွန္သည္  အလွဴတစ္ခုတြင္ လူအမ်ားစားေသာက္ရန္ အစားအစာမ်ား ကို တန္ခိုးျဖင္႕ဖန္ဆင္းေပးခဲ႕သည္ ဆိုေသာ ပါးစပ္ရာဇ၀င္ မ်ားလည္းရွိေလသည္။

ဟြာယင္းဂိုဏ္း ကို အေျခတည္ေစခဲ႕ေသာ ဆရာေတာ္ ဖဆန္ မွာမူ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အထိ လူ၀တ္ေၾကာင္ဘ၀ျဖင္႕ တိုင္ပိုင္ ေတာင္ေပၚ တြင္ ေနထိုင္ခဲ႕သည္။ ဖဆန္ သည္ ဟြာဟင္း ဒုတိယသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ ခ်ိယန္ ထံ တြင္ ရဟန္း ျပဳခဲ႕ သည္။ ဆရာေတာ္ ဖဆန္ အတြက္ တန္ မင္းဆက္ ဧကရီဘုရင္မ ၀ူဆီတ်န္း က ေက်ာင္းသစ္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ႕ ၏။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဆရာေတာ္ ဖဆန္ႏွင္႕ ပတ္သက္၍ အံ႕ဖြယ္ထူးကဲေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိ ခဲ႕သည္ဟုဆို၏။ ဥပမာ-သူတရား ေဟာေနခ်ိန္တြင္ သူ႕ ႏုတ္ခမ္းမွ အလင္းေရာင္မ်ားထြင္ေပၚျခင္း ေျမလွဳပ္ျခင္း စသည္ တို႕ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွတ္တမ္းမ်ားက ဆို၏။ (Chang 1971: 237–8).

ဟြာယင္းဂိုဏ္း၏ ျဖစ္တည္မႈ သည္ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ တန္မင္းဆက္ သမိုင္းႏွင္႕ မ်ားစြာဆက္စပ္ ေနခဲ႕ၿပီး နာမည္ေက်ာ္ တရုပ္ ဧကရီဘုရင္မႀကီး ၀ူ (Empress Wu (c. 625–705)) ႏွင္႕ မ်ားစြာ သက္ဆိုင္ ေနခဲ႕၏။ ၀ူ ဧကရီဘုရင္မ သည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ၀ါဒီပညာရွင္မ်ား က ပံုဖ်က္တိုက္ခိုက္ခံ ခဲ႕ရေသာ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသမီး ဘုရင္မ ျဖစ္ခဲ႕ေလသည္။
အဆိုပါ ကာလ က ဗုဒၶဘာသာ သည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အယူ၀ါဒ ႏွင္႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရခ်ိန္ ျဖစ္ေလသည္။ ၀ူ ဘုရင္မ ၏ မိခင္ သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရး ကိုင္းရိႈင္းေသာ ၀ူ ဘုရင္မႀကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာ ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား၀င္ ဘာသာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႕ သူျဖစ္၏။ ၀ူဘုရင္မႀကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာ ကို မိမိ ၏ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ အသံုးခ်ခဲ႕ဟန္ရွိ၏။ ေရွးေဟာင္း ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒ ၏ အျမင္ အရ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ရာဇပလႅင္ ကို စိုးပိုင္မႈ ကို ခြင္႕ မျပဳ ေလေသာ ေၾကာင္႕ ၀ူ ဘုရင္မႀကီး သည္ ဗုဒၶဓမၼနယ္ပယ္ မွ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ရာဇပလႅင္ ကို ဆက္ခံ ပိုင္ခြင္႕ ကို ရွာ ေဖြခဲ႕ ဟန္တူေလသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၏ ေယဘုယ်သေဘာတရားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကို အခြင္႕အေရးတန္းတူနီးပါး ေပးခဲ႕သည္ ျဖစ္သည္႕အျပင္ မဟာယာနဗုဒၶ ဘာသာ ၏ ေဗာဓိသတၱ အယူအဆ တြင္ ေလာက အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ေဗာဓိသတၱတစ္ပါး သည္ အမ်ိဳးသမီး သ႑ာန္ အားျဖင္႕ ေလာကသို႕ဆင္းသက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖၚျပသျဖင္႕ ယင္းအခ်က္ ကို ၀ူ ဘုရင္မ က အသံုးျပဳလိုခဲ႕ ဟန္ရွိေလသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ မိမိ ကိုယ္ကို ပြင္႕ေတာ္မူမည္႕ အရိေမေတၱယ် ေဗာဓိသတၱ အရွင္ ၏ ေဖၚေဆာင္၀င္စားမႈ အေန ျဖင္႕ ၀ူ ဘုရင္မႀကီး က ယံုၾကည္ခဲ႕၏။ ထို႔အျပင္ မိမိ ကိုယ္ကို စၾက၀ေတးမင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္လွ်က္ ေလာက အလံုးစံု ကို ေအာင္ႏိုင္အစိုးရမည္႕ မဟာဧကရီဘုရင္မႀကီး အျဖစ္ ခံယူခဲ႕၏။

သတၱ၀ါ တို႕ မွာ အႏွစ္သာရ အားျဖင္႕ တူညီေသာ ဗုဒၶ ၏ ေဗာဓိဥာဏ္ ဓါတ္သဘာ၀ ျဖစ္ၿပီး က်ား မ ကြဲျပားမႈ မွာ အေပၚယံ အသြင္အျပင္မွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေသာ တထဂတဂဗၻ အယူအဆ ကို လည္း ၀ူ ဘုရင္မႀကီးက ႏွစ္သက္ လက္ခံခဲ႕ေလသည္။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ သည္ မိမိ ၏ ဘုရင္ျဖစ္မႈ ႏွင္႕ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ကို ေထာက္ခံ အားေပး ေသာ ေလာက အျမင္တစ္ရပ္အျဖစ္ သူက ရႈျမင္ခဲ႕ေလသည္။ ဆရာေတာ္ ဖဆန္ သည္ မင္းဧကရီ ၏ ဆရာဂုရု ျဖစ္လာခဲ႕ ၿပီး ဟြာယင္း ဒႆန ကို ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ေလာကအျမင္ အျဖစ္ ၀ူ ဘုရင္မ ကို တင္ျပႏိုင္ခဲ႕ ၏။ ဆရာေတာ္ ဖဆန္ သည္ တရားေဟာေကာင္းသူ ျဖစ္ ၿပီး ခက္ခဲ နက္နဲေသာ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ၏ သေဘာတရားေရးရာ မ်ား ကို တရုပ္ယဥ္ေက်းမႈ ၏ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ ဥပမာ မ်ား ျဖင္႕ ရွင္းျပႏိုင္သူ ျဖစ္ေပသည္။

ဟြာယင္း ဒႆန၏ အျပန္အလွန္ထြင္းေဖါက္ရပ္တည္ျခင္း (Interpenetration) သေဘာ ကို ၀ူဘုရင္မႀကီး နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပ ရာတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ ႏွင္႕ ၾကည္႔မွန္(ေၾကးမံု) မ်ား ကို အသံုးျပဳခဲ႕၏။ ထြန္းညွိထား ေသာ ဖေယာင္းတိုင္မီး ၏ ထက္ေအာက္ ေရွ႕ေနာက္ ၀ဲယာ အရပ္မ်က္ႏွာ အဖက္ဖက္တြင္ ၾကည္႔မွန္(ေၾကးမံု) မ်ား ကို ေနရာခ် ထားလိုက္ ျခင္း အားျဖင္႕ ဖေယာင္းတိုင္ ၏ ပံုရိပ္မ်ား အျပန္အလွန္ ထင္ဟပ္ ပံု ျဖင္႕ သရုပ္ျပၿပီး ဟြာယင္း ဒႆန၏ အျပန္အလွန္ထြင္းေဖါက္ရပ္တည္ျခင္း (Interpenetration) သေဘာ ကုိ ရွင္းျပခဲ႕ရာတြင္ ၀ူ ဘုရင္မႀကီး က မ်ားစြာ ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ႕၏။

ဆရာေတာ္ ဖဆန္ ၏ ေရႊျခေသၤ႕မင္း ေဒသနာ
ဆရာေတာ္ ဖဆန္ ၏ ဟြာယင္းဒႆနက်မ္းမ်ား အနက္ ထင္ရွားေသာ က်မ္းတစ္ဆူ မွာ ေရႊျခေသၤ႕မင္း က်မ္း (Treatise on the Golden Lion) ျဖစ္၏။ ဤ က်မ္းစာငယ္ေလး ၀ယ္ ဗုဒၶဓမၼ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ေသာ ေလာကီ ႏွင္႕ ေလာကုတၱရာ သခၤတ ႏွင္႕ အသခၤတ ပညတ္ဓမၼ ႏွင္႔ ပရမတ္ဓမၼတို႕ ၏ အျပန္အလွန္ထြင္းေဖါက္ရပ္တည္ျခင္း သဘာ၀ (Interpenetration) ကုိ ရွင္းျပခဲ႕ေသာ က်မ္းငယ္ေလးတစ္ဆူျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ ဖဆန္သည္ ဥပမာ အလကၤာ အေနျဖင္႕ နန္းေတာ္ေဆာင္ ေရွ႕ မွ ေရႊျခေသၤ႕မင္း ရုပ္တု ကို ဥပမာ ထား ရွင္း ျပခဲ႕ပါသည္။

ဆရာေတာ္ဖဆန္ ၏ အလိုအရ ဓမၼဓါတု ကို သရုပ္ခြဲ ၾကည္႕ ရာ တြင္ ပညတ္ဓမၼ ႏွင္႔ ပရမတ္ဓမၼ ဟူ၍ (၂)မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ သည္။ တစ္နည္းအား ျဖင္႕ ပညတ္ သည္ ပံုသ႑ာန္ ျဖစ္ၿပီး ပရမတ္သည္ အတြင္းသရုပ္ျဖစ္ ၏။ ဤသို႕ ပညတ္ ပရမတ္ ခြဲျခားမႈသည္ အစဥ္အလာ ဗုဒၶအဘိဓမၼာဂိုဏ္းမ်ား တြင္ရွိသလို ေရွးေဟာင္း ေတာက္၀ါဒ အယူအဆတြင္လည္း အလားတူ ရွိေနခဲ႕ ပါသည္။ တရုတ္ဘာသာစကား အားျဖင္႕ ပညတ္-ပံုသ႑ာန္ ကို ရွိ(Shih) ပရမတ္-အတြင္းသရုပ္ ကို လိ (Li) ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

ဆရာေတာ္ဖဆန္ က နန္းေတာ္ေဆာင္ ေရွ႕ မွ ေရႊျခေသၤ႕မင္း ရုပ္တု ကို ဥပမာေပး ရႈျမင္ရာတြင္ ျခေသၤ႕ဟူေသာ အသြင္ သည္ (ရွိ) ျဖစ္ၿပီး ေရႊသားသတၱဳ သည္ (လိ) ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ ေၾကာင္းစတင္ေဖၚျပသည္။ ယင္းသို႕ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမွာ
အတြင္းသရုပ္ (လိ) ႏွင္႕ အျပင္ပံုသ႑ာန္ (ရွိ) တို႕ သည္ အစဥ္အလာ တရုပ္ဒႆနပညာနယ္ပယ္ တြင္ အေရး ပါေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္႕ တရုပ္ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕ အတြက္ နားမစိမ္း ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္ခဲ႕၏။ ထို႕ေၾကာင္႕ ဆရာေတာ္ ဖဆန္ က (လိ) ႏွင္႕ (ရွိ) ဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား ကို ဟြာယင္းဒႆန ရွင္းျပရန္သံုးခဲ႕ျခင္းျဖစ္၏။

ဖဆန္၏ ဟြာယင္းဒႆန အျမင္ အရ (လိ) သည္ ပရမတၳသစၥာ ျဖစ္ ၿပီး (ရွိ) သည္ သမၼဳတိသစၥာ ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။
(လိ) သည္ (ရွိ) ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရပ္တည္ေနေသာ အေျခခံ၀တၱဳမဟုတ္သလို (လိ) သည္ (ရွိ) ကို ကြန္႕ျမဴးဖန္ဆင္း ေပးေသာ (ရွိ) မွ သီးျခား ျဖစ္တည္ ေနသည္႕ အရာ မဟုတ္ေခ်။ (လိ) သည္ ဖန္ဆင္းသူ (ရွိ) သည္ ဖန္ဆင္းခံ ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳး လံုး၀ မဟုတ္ေပ။ (လိ) သည္ (ရွိ) အတြင္း၌ စိမ္႕၀င္ပ်ံႏွံ႕လွ်က္ (ရွိ) ႏွင္႕ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေန ေသာ တရားကိုယ္အႏွစ္သာရသေဘာ ျဖစ္သည္။
ေရႊျခေသၤ႕ရုပ္တု ဥပမာ တြင္ ေရႊ သည္ (လိ) ျဖစ္ၿပီး ျခေသၤ႕အသြင္သ႑ာန္ သည္ (ရွိ) ဟု ဆိုခဲ႕ၿပီး ျဖစ္သည္။ေရႊ သည္ ျခေသၤ႕ရုပ္တု မွ သီးျခားမရွိေသာ ေၾကာင္႕ ေရႊသည္ ပင္ ျခေသၤ႕ရုပ္တု ျဖစ္၏။ ေရႊ မပါေသာ ျခေသၤ႕ရုပ္တု အသြင္သ႑ာန္ သက္သက္ ဟူ၍လည္း သီးျခားမရွိေသာေၾကာင္႕ ေရႊျခေသၤ႕ရုပ္တု ဥပမာ တြင္ ေရႊ (လိ) ႏွင္႕ ျခေသၤ႕ရုပ္တု အသြင္သ႑ာန္္ (ရွိ) တို႕ သည္ အျပန္အလွန္စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္ရပ္တည္ေနၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဆရာေတာ္ဖဆန္ ၏ အလိုအရ (လိ)=အတြင္းသရုပ္ဟူသည္ အျခားမဟုတ္ မာဓ်မိကဒႆန က ညႊန္ျပသည္႕ အရာခပ္သိမ္း၏ အတြင္းအႏွစ္သားဆိတ္သုဥ္းေသာ သုညတသဘာ၀ သာ ျဖစ္ေလ၏။ ထို႕အတူ (ရွိ)=ျပင္ပသ႑ာန္ ဟူသည္မွာ သုညတဓမၼ ၏ ေဖၚေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေသာ အာရုံ (၆) ပါး ေလာကတရားမ်ား သာ ျဖစ္ ၾကပါ၏။ ေရႊ သည္ မည္သည္႕ သ႑ာန္ပဲ ေဆာင္ယူသည္ျဖစ္ေစ ေရႊျဖစ္ျခင္းသဘာ၀ ကို မစြန္႕ သလို ေလာကခပ္သိမ္း၏ ပညတ္ ပရမတ္ တရား ဟူသမွ်တို႕သည္လည္း အတြင္းအႏွစ္သားသဘာ၀ အေနျဖင္႕ သုညတ ခ်ည္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ပကတိသဘာ၀ သည္ ေရႊ သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ျခေသၤ႕ရုပ္တု ျဖစ္တည္လာခ်ိန္၀ယ္ အမွန္စင္စစ္ ျဖစ္တည္လာသည္ ကား ေရႊ သာလွ်င္ျဖစ္ဘိသကဲ႕သို႕ ေလာကဓမၼတရားမ်ား ျဖစ္တည္လာခ်ိန္၀ယ္ ၎တို႕၏ ပကတိသဘာ၀စစ္စစ္ ကား သုညတဓမၼ သာလွ်င္ ျဖစ္ေပေတာ႕သည္။ ေလာကဓမၼတရားမ်ား သည္ မိမိတို႕၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ သုညတာသဘာ၀ ႏွင္႕ တစ္ခဏမွ်ပင္ မကြဲမကြာပဲ အတူရွိေနၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။

ေရႊသည္ ပံုသ႑ာန္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင္႕တည္ရွိေနေသာေၾကာင္႕ ေရႊ ကို ျခေသၤ႕ သ႑ာန္အျဖစ္ ျပဳျပင္လိုက္ လွ်င္ မူလက ရွိေနေသာ ေရႊေခ်ာင္း ေရႊျပား စသည္ ပံုသ႑ာန္မ်ားမွ ေရႊ႕ေလွ်ာေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း ေရႊ၏ မူလပကတိသဘာ၀မွာ ေျပာင္းလဲရိုးထံုးစံမရွိဘိ သကဲ႕သို႕ ေလာကဓမၼတရား မ်ား ေျပာင္းလဲၾကေသာ္လည္း ၎တို႕၏ ပကတိသဘာ၀ျဖစ္ ေသာ သုညတာသဘာ၀ မွ အစဥ္မေျပာင္းလဲေပ။

ထို႕ေၾကာင္႕ အဆံုးစြန္ေသာ ပရမတၳသစၥာရႈေထာင္႕မွဆိုရလွ်င္ အရာ၀တၱဳ (ေလာကဓမၼတရား) တို႕ သည္ အမွန္စင္စစ္ ေမြးဖြားေပၚေပါက္ျဖစ္တည္လာျခင္းလဲ မရွိ အမွန္စင္စစ္ ေသဆံုးပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းလဲမရွိေပ။ ေမြးဖြား ေပၚေပါက္ျခင္း ေသဆံုးေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း သေဘာတို႕သည္ အသြင္သ႑ာန္သေဘာ သက္သက္မွ် ျဖစ္ၿပီး အႏွစ္သာရ အားျဖင္႕ တစ္စံုတစ္ခု၏အရွိတရား ကို ဆုပ္ကိုင္ျပသမရအပ္ေသာေၾကာင္႕ ပကတိသဘာ၀ျဖစ္ ေသာ သုညတာသဘာ၀ ၌ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း လာျခင္းသြားျခင္း တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း အမ်ားျဖစ္ျခင္း စေသာ ပညတၱိတရားမ်ား အမွန္စင္စစ္မရွိေပ။

ဟြာယင္းဒႆနပညာရွင္ ေဒါက္တာဖရန္စစ္ ကြတ္ခ္ (Dr, Francis Cook) ကလည္း ဤ အယူအဆသေဘာကို ေထာက္ခံ ခဲ႕ပါသည္။ ေဒါက္တာဖရန္စစ္ ကြတ္ခ္ ၏ အျမင္၀ယ္ ဟြာယင္း ဒႆနအျမင္ဟူ၍ တသီးတျခား မရွိ ပဲ အမွန္စင္စစ္ ဟြာယင္း ဒႆန သည္ နာဂဇၹဳန၏ မာဓ်မိက=သုညတဒႆန အျမင္ ကို တရုပ္ယဥ္ေက်းမႈ၏ ရိုးရာ သဘာ၀အေျချပဳ ၀ါဒႏွင္႕ လိုက္ေလွ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ႕ေလသည္။ (Cook 1977; 1978)

ေဒါက္တာေပါလ္၀ီလွ်ံ ၏ အျမင္ကမူဟြာယင္းဒႆနအျမင္ သည္ နာဂဇၹဳန၏ မာဓ်မိက=သုညတဒႆန အျမင္ သက္သက္ မွ်မဟုတ္ ပဲ ေရွ႕တြင္ေဖၚျပခဲ႕ၿပီးေသာ တထာဂတဂဗၻ=ဗုဒၶသဘာ၀ အျမင္ မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းဆိုခဲ႕၏။ တရုပ္ ဗုဒၶဘာသာေလာက တြင္ အရွင္အႆေဃာသ ျပဳစုသည္ဟု ယူဆထားခဲ႕ၾကသည္႕ မဟာယာနသေဒၶါပၸါဒ က်မ္း= The Awakening of Faith= ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ က ႀကီးမားသည္႕အျပင္ အရွင္နာဂဇၨဳန ကိုယ္တိုင္က မဟာယာန သေဒၶါပၸါဒ ၏ အဖြင္႕ဋီကာ ကို ေရးသားခဲ႕သည္ဟု အယူရွိၾကေသာေၾကာင္႕ ဤ ဗုဒၶဒႆန အျမင္ ႏွစ္ရပ္မွာ အလြန္နီးစပ္ ေနသည္ဟု ခံယူၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ဆရာေတာ္ ဖဆန္ အေပၚတြင္လည္း မဟာယာနသေဒၶါပၸါဒ က်မ္း ၏ တထာဂတဂဗၻ=ဗုဒၶသဘာ၀ အျမင္ က လႊမ္းမိုးခဲ႕ ေသာေၾကာင္႕ ဖဆန္ အတြက္ ပရမတၳသစၥာ (လိ=Li) ဟူသည္မွာ မာဓ်မိက=သုညတ ဒႆန အျမင္၏ အတၱကင္းဆိတ္မႈသဘာ၀ သက္သက္ မဟုတ္ပဲ တစ္လံုးတစ္၀တည္းေသာ စိတ္သဘာ၀ (ဧကစိတၱ)= One Mind= ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေပါလ္၀ီလွ်ံ က တင္ျပခဲ႕ ၏။

ထို႕ေၾကာင္႕ ဟြာယင္းဒႆန သည္ အိႏၵိယ ေယာဂါစာရဒႆန ႏွင္႕ တထာဂတဂဗၻ=ဗုဒၶသဘာ၀ အယူအဆ မ်ား ကဲ႕သို႕ လိွဳင္း ႏွင္႕ ပင္လယ္ ဥပမာ ကို အသံုးျပဳ ၍ ေလာကီ ႏွင္႕ေလာကုတၱရာ သခၤတ ႏွင္႕ အသခၤတ အယူအဆမ်ားကို တင္ျပ ခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္လံုးတစ္၀တည္းေသာ စိတ္သဘာ၀ (ဧကစိတၱ)=One Mind သည္ ၿငိမ္သက္ေသာ ပင္လယ္ပမာ ျဖစ္သလို ေလာကဓမၼတရားတို႕၏ အသြင္သ႑ာန္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈ သည္ လွဳပ္ရွားေသာ လိွဳင္းမ်ား ပမာ ျဖစ္ေလ သည္။ လိွဳင္း ႏွင္႕ပင္လယ္သည္ တစ္သားတည္းတစ္ခုတည္း ျဖစ္သကဲ႕သို႕ ေလာကဓမၼတရားတို႕သည္လည္း တစ္လံုး တစ္၀ တည္းေသာ စိတ္သဘာ၀ (ဧကစိတၱ)=One Mind ႏွင္႕ တစ္သားတည္းတစ္ခုတည္း သာ ျဖစ္သည္ဟု ဟြာယင္း ဒႆန ကယူဆေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ခဲ႕ၾကပါသည္။ (Cleary 1983: 152). (Gregory 1983b: 36–7).

ဟြာယင္းဒႆနအျမင္ ၏ ၀ါဒကထာ (၁၀) ပါး
ဟြာယင္းဒႆနပညာရွင္မ်ား ၏ အလိုအရ ဆိုလွ်င္ ဟြာယင္းဗုဒၶဒႆနအျမင္ သည္ ဗုဒၶ၀ါဒသမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ အျမင္႕မားဆံုး ႏွင္႔ အၿပီးျပည္႕စံုဆံုး ဓမၼအျမင္ ျဖစ္သည္။ မာဓ်မိက ေယာဂါစာရ ႏွင္ တထာဂတဂဗၻ အျမင္မ်ား သည္ ျမင္မင္းဧရာႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ ၎တို႕ သည္ ေနာက္ဆံုး ဟြာယင္းဗုဒၶဒႆနအျမင္ တည္းဟူေသာ မဟာ ပင္လယ္ သမုဒၵရာႀကီး အတြင္းသို႕ သက္ဆင္းေပါင္းစည္းၾကရသည္ဟု ဆိုေလသည္။ ဟြာယင္းဒႆနပညာရွင္မ်ား ၏ အလိုအရ ဗုဒၶဓမၼ ၏ အဆင္႕ဆင္႕ ပြင္႕ကားတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ ကို ေအာက္ပါ အဆင္႕မ်ား အတိုင္း ခြဲျခမ္းတင္ျပထား၏။

(၁) အတၱ ႏွင္႕ ဓမၼ ၏ အရွိတရား ကို လက္ခံေသာ ၀ါဒကထာ (ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ ဂိုဏ္းမ်ားႏွင္႕ ၀ဇၨီပုတၱကဂိုဏ္း)

(၂) အတိတ္အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ ကာလ ၃ ပါးစလံုးမွ ဓမၼတရားတို႕၏ အရွိ ကို လက္ခံေသာ္လည္း အတၱ ၏ အရွိ ကို လက္မခံေသာ ၀ါဒအျမင္ (သဗၺတၳိ၀ါဒ ဂိုဏ္း)

(၃) ဓမၼတရား တို႕၏ ေျပာင္းလဲမႈ ေရြ႕လ်ားမႈ သေဘာ ကို လက္မခံ အတိတ္အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ ကာလ ၃ ပါးစလံုးမွ ဓမၼတရားတို႕၏  အရွိသေဘာ ကို လက္မခံေသာ ၀ါဒ အျမင္ (မဟာသံဃိက ဂိုဏ္း)

(၄) ပစၥဳပၸန္ ဓမၼတရား တို႕၏ ရွိ-မရွိ သေဘာ ႏွစ္ခုစလံုး လက္ခံ ခႏၶာ ၅ ပါး၏ စစ္မွန္ေသာ အရွိသေဘာ ကိုလက္ခံ ေသာ္လည္း အာယတန ၁၂ ပါး ႏွင္႕ ဓါတု ၁၈ ပါး ကို သမုတိပညတ္ အျဖစ္ လက္ခံေသာ အျမင္ (ပညတၱိ၀ါဒဂိုဏ္း)

(၅) ေလာကီတရား မ်ား အားလံုး အမွန္တကယ္ မရွိေသာ အမွားတရားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေလာကုတၱရာ ပရမတၳသစၥာ တရားမ်ား သည္သာ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ ၀ါဒအျမင္ (ေလာကုတၱရာ၀ါဒ)

(၆) ေလာကီေလာကုတၱရာဓမၼတရား ဟူသမွ်အစစ္အမွန္ မရွိပဲ နာမပညတ္မ်ား သက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ၀ါဒအျမင္ (ဧကုတၱိယ ဂိုဏ္း)

(၇) ေလာကီေလာကုတၱရာဓမၼတရား ဟူသမွ် မိမိတို႕၏ ကုိယ္ပိုင္ဂုဏ္သတၱိ ျဖင္႕ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိပဲ မိမိကိုယ္ပိုင္ အမွတ္သရုပ္လကၡဏာမ်ားမွ ကင္းဆိတ္ သည္ဟူေသာ ၀ါဒအျမင္ (သုညတ၀ါဒ-မာဓ်မိကဂိုဏ္း)

(၈) ပကတိအစစ္အမွန္ပရမတၳတရား သည္ သုညတာ သက္သက္မဟုတ္ပဲ အကန္႕အသတ္မဲ႕ေသာ အနႏၱဂုဏ္ရည္မ်ား စုေ၀းကိန္း၀ပ္တည္ရွိရာ ထထာတာ=တထာဂတ ဂဗၻ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ၀ါဒအျမင္ (တိယင္တုိင္း=တင္းဒိုင္း ဂိုဏ္း)

(၉) ဗဟိဒၶ ႏွင္႕ အဇၥ်တၳ သိသူ ႏွင္႔ အသိခံ ဟူေသာ ဆန္႕က်င္ဘက္ ဒြႏၷ တရားမ်ား အလံုးစံု ေပါင္းစည္းခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေသာ အေျခအေန သည္ တကၠကို ေက်ာ္လြန္ေနေသာ အတကၠာ၀စာရ သေဘာျဖစ္သည္ ဟူေသာ အျမင္ (ခ်န္=ဇင္ ဂိုဏ္း)

(၁၀) ထက္၀န္းက်င္ေတာက္ပထြန္းလင္း ၿပီးျပည္႔စံုေသာ သမႏၱ ပရိပုဏၰ ဒႆန အျမင္ (ဟြာယင္း ဂိုဏ္း)

ဟြာယင္းဒႆနအျမင္ ၏ စၾကာ၀ဠာ အျမင္ (၄) မ်ိဳး
ဟြာယင္းဒႆနအျမင္သည္ ၿပီးျပည္႕စံုေသာ တကၠိကအျမင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္႕ အားေလွ်ာ္စြာ အရာရာ ကို သိမ္းရုံးယူငင္ လွ်က္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အေတြးအျမင္စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္၏။ အရွိဓမၼတရား နယ္ပယ္တစ္ခုလံုး ကို ေလာကအလႊာ (Realm) ေလးခု ခြဲကာ ရွင္းျပခဲ႕ပါ၏။

(၁) အာရုံသိျဖင္႕ သိႏိုင္ေသာ သီးျခား သေဘာေဆာင္ေသာ အရာ၀တၱဳ အျဖစ္အပ်က္မ်ား တည္ရွိေသာ ေလာက=
ဤ ေလာကအလႊာသည္ (ရွိ) တရားမ်ား ၏ ေလာကအလႊာ ျဖစ္သည္။ သီးျခား သေဘာေဆာင္ေသာ ေသာ လူ သစ္ပင္ ေက်ာက္တံုး ေတာ ေတာင္ေရေျမ သဘာ၀ေလာက ၏ သမၼဳတိ-အစုအရွိတရားမ်ား အားလံုး ပါ၀င္သည္႕ အလႊာျဖစ္သည္။

(၂) နိယာမ ဥပေဒသမ်ား တည္ရွိေသာ ေလာက=
ဤ ေလာကအလႊာသည္ (လိ) သေဘာဓမၼ တရားမ်ား ၏ ေလာကအလႊာ ျဖစ္သည္။ သီးျခား သေဘာေဆာင္ေသာ ေသာ သမၼဳတိ-အစုအရွိတရားမ်ား သည္ သက္၀င္လွဳပ္ရွားရာတြင္ မိမိ တို႕၏ သက္ဆိုင္ရာ နိယာမဥပေဒသမ်ား (လိ) ၏ ဦးေဆာင္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳအတိုင္း သက္၀င္လွဳပ္ရွား ရသည္။ ၾသကာသေလာက တြင္ ဥတုနိယာမ သတၱေလာကတြင္ ဗီဇနိယာမ စိတၱနိယာမ သခၤါရေလာကတြင္ ကမၼနိယာမ ဓမၼနိယာမ စသျဖင္႕ နိယာမ အသီးသီးျဖင္႕ ဆက္သြယ္ထိန္း ေက်ာင္းေနေပသည္။ ၎နိယာမတရား တို႕ အခ်င္းခ်င္းလည္း အျပန္အလွန္ဆက္စပ္တည္ရွိေန သည္႕ ေလာကအလႊာ ျဖစ္သည္။ နိယာမတရားတို႕ အနက္ အနက္ရိႈင္းဆံုး ႏွင္႕ အလႊမ္းၿခံဳ အသိမ္းအုပ္ႏိုင္ဆံုးေသာ ဓမၼတရားမွာ သုညတာ (အနတၱ) တရား သာလွ်င္ျဖစ္၏။

(၃) သီးျခား သေဘာေဆာင္ေသာ အရာ၀တၱဳ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ႏွင္႕ နိယာမ ဥပေဒသမ်ား အျပန္အလွန္ စိမ္႕၀င္ ထြင္းေဖါက္ တည္ရွိေသာ ေလာက
ဤ ေလာကအလႊာသည္ တရုပ္ဘာသာစကားျဖင္႕ (ရွိ-လိ-၀ု-အိုက္ = shih-li-wu-ai) ဟုေခၚသည္။ သီးျခား၀ိေသသအရာမ်ား ႏွင္႕ ၎တို႕၏ နိယာမတရာမ်ားမွာ ခြဲမရေအာင္ တြဲစပ္စိမ္႕၀င္ေပါင္းစည္းေနၾက၏

(၄) အာရုံသိျဖင္႕ သိႏိုင္ေသာ အရာ၀တၱဳ အျဖစ္အပ်က္မ်ား သီးျခားသေဘာ မေဆာင္ေတာ႕ပဲ အရာခပ္သိမ္း အျပန္အလွန္ စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္ တည္ရွိေသာ ေလာက
ဤ ေလာကအလႊာသည္ တရုပ္ဘာသာစကားျဖင္႕ (ရွိ-ရွိ-၀ု-အိုက္ = shih-shih-wu-ai) ဟုေခၚသည္။ရွိရွိသမွ် အရာ ခပ္သိမ္း အပိုငး္အျခား အတားအဆီး အဆို႕အပိတ္မရွိပဲ  အရာခပ္သိမ္း အျပန္အလွန္ စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္ တည္ရွိေသာ ေလာက ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ ႏွင္႕ အဆင္႕ျမင္႕ေဗာဓိသတၱတို႕ ျမင္ေတြ႕ရေသာ ေလာကအလႊာ ျဖစ္၏။ဟြာယင္းဒႆနအျမင္ ၏ အနက္နဲဆံုး ဂမၻီရဓမၼ အျမင္ (၁၀) ပါး
(၁) အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္ေထာက္မွီဆက္သြယ္မႈ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္
ေလာက ရွိ အတြင္း အျပင္ အၾကမ္း အႏု အယုတ္အလတ္ အျမတ္ အေကာင္း အဆိုး တရား မွန္သမွ်သည္ မိမိ ဘာသာသီးျခားမရပ္တည္ႏိုင္ေခ်။ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ စေသာ ကာလ ၏ အဓြန္႕တရား (၃) ပါး တို႕သည္လည္း တစ္ခု မရွိလွ်င္ က်န္ ႏွစ္ခုမွာ အဓိပၸါယ္မရွိေခ်။ အရာခပ္သိမ္း တစ္ခုႏွင္႕တစ္ခု အျပန္အလွန္ေထာက္မွီဆက္သြယ္ လွ်က္ရပ္တည္ေနၾကပံု ကို ျမင္ေသာ တရားနက္ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္ ျဖစ္သည္။

(၂) အရာခပ္သိမ္း၏ ပကတိလြတ္လပ္ျခင္းသဘာ၀ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္
အရာခပ္သိမ္း သည္ ပကတိသဘာ၀ အရ လြတ္လပ္ျခင္း ကို ေဖၚေဆာင္ေနၾကသည္။ အရာအားလံုး ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ ဓမၼနိယာမတရား ဟူသည္ အရာရာ ႏွင္႕တစ္သီးတစ္ျခား ရွိေနေသာ အရာ၀တၱဳမဟုတ္ပဲ အရပ္ခပ္သိမ္း၏ သက္၀င္လွဳပ္ရွား ရွင္သန္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင္႕ တစ္သားတည္း ေပါင္းစည္းေနေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ ဓမၼနိယာမတရားအလိုအရ အရာခပ္သိမ္းျဖစ္ပ်က္ၾကသည္ဟူ၍ ဆိုရာတြင္ အရာခပ္သိမ္း သည္ ပကတိလြတ္လပ္စြာ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနၾကသည္ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ အရာခပ္သိမ္း၏ ပကတိလြတ္လပ္ျခင္းသဘာ၀ ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေသာ တရားနက္ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္ ကို ဆိုလိုပါသည္။

(၃) အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္တည္ရွိျခင္း ဂမၻီရဓမၼ အျမင္
ဟြာယင္းဒႆန ၏ ေသာ႕ခ်က္အယူအဆ သည္ အတားအဆီးမဲ႕ျခင္းသေဘာ (Non-Obstruction) ျဖစ္သည္။ အရပ္ခပ္သိမ္း သည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ စြဲမွီျဖစ္ပြားရေသာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္တရားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ၎တို႕သည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အျပန္အလွန္ ေထာက္တည္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း (Simultaneous Mutual Arising/ t'ung-shih chii-ch'i ) ကို ေဖၚေဆာင္ေနသလို တစ္ခု၏ ရွိျခင္းသေဘာသည္ အျခားတစ္ခု ၏ အရွိ ကို မျငင္းပယ္ေသာေၾကာင္႕ ၎တို႕သည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အျပန္အလွန္ အတားအဆီးမဲ႕ျခင္းသေဘာ  (Simultaneous Mutual Non-Obstruction/ t'ung-shih wu-ai) ကိုလည္း ေဖၚျပေနပါသည္။

ဥပမာ- ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပြင္႕ ကို ပန္းေရာင္းသူ က ကုန္ပစၥည္း အျဖစ္ျမင္သလို ပန္းခ်ီဆရာကလည္း အႏုပညာဖန္တီးရန္ ၀တၱဳ အျဖစ္ျမင္သည္။ ရုကၡေဗဒပညာရွင္ အတြက္မူ သိပၸံဆိုင္ရာေလ႕လာ မႈ အတြက္ နမူနာ အျဖစ္ ျမင္ေပလိမ္႕မည္။ ပ်ား တစ္ေကာင္အတြက္ မူ အစာ အာဟာရ အေန ျဖင္႕ ေတြ႕ရေပလိမ္႕မည္။ ဤ ႏွင္းဆီပန္း ဟု ပညတ္ႏိုင္ေသာ အရွိတရား တြင္ ေလာက အမ်ိဳးမ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္ ရွိေနၾကသည္။ ႏွင္းဆီပန္း သည္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ကုန္ပစၥည္း အႏုပညာ၀တၱဳ သိပၸံဆိုင္ရာေလ႕လာ မႈ အတြက္ နမူနာ အစားအစာ စသည္႕ သေဘာမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎တို႕ သည္ တစ္ခုအရွိ ကို တစ္ခု မျငင္းပယ္သည္႕အျပင္ အျပန္အလွန္စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္တည္ရွိေနၾက ပံု ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေသာ တရားနက္ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္ ကို ဆိုလိုပါသည္။

(၄) အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္ ထပ္တူျဖစ္ျခင္း ဂမၻီရဓမၼ အျမင္
ဟြာယင္းဒႆန သည္ မာဓ်မိက ဂိုဏ္း၏ သဗၺဓမၼသုညတာ အျမင္ ကို ခံယူေသာေၾကာင္႕ အရာ၀တၱဳတို႕၏ ပကတိ ယတိျပတ္ျခားနားျခင္း သေဘာကို ျငင္းပယ္ပါသည္။ ပညာပါရမိတာ-ဟဒယ သုတ္ မွ (( ရုပ္ သည္ သုညတာ ျဖစ္၏ သုညတာ သည္လည္း ရုပ္ျဖစ္၏။ ရုပ္ သည္ သုညတာသဘာ၀ မွ တစ္သီးတစ္ျခား မဟုတ္။ သုညတာသဘာ၀ သည္လည္း ရုပ္မွ တစ္သီးတစ္ျခား မဟုတ္။ )) ဟူေသာ အဆိုအမိန္႕ ကိုလည္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။

(၁) မာဓ်မိက ၏ သုညတာ သည္ တစ္စံုတစ္ခု ၏ တစ္ေနရာရာတြင္ မရွိျခင္း ကို ဆိုလိုသည္မဟုတ္= ဥပမာ ဤအခန္းထဲတြင္ ေမာင္ျဖဴ မရွိ ဟုဆိုရာတြင္ ေမာင္ျဖဴသည္ ဤအခန္းထဲတြင္ မရွိေသာ လည္း အျခား တစ္ေနရာတြင္ ရွိေနႏိုင္ေပေသး၏။

(၂) မာဓ်မိက ၏ သုညတာ သည္ တစ္စံုတစ္ခု ၏ အျဖစ္သေဘာ ရပ္စဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားျခင္း ဆိုလိုသည္မဟုတ္= ဥပမာ အသက္ရွင္သန္ခဲ႕ေသာ ေမာင္ျဖဴေသဆံုး၍ ေမာင္ျဖဴ အျဖစ္သေဘာ ရပ္စဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားျခင္းကို ဆိုရာတြင္ ေမာင္ျဖဴသည္ ေသၿပီးေနာက္ မရွိ ေတာ႕ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မေသခင္ ကေတာ႕ ေမာင္ျဖဴအေနနဲ႕ ရွိေနႏိုင္ေပေသး၏။

ထို႕ေၾကာင္႕ သုညတာ ဟူသည္ ေမာင္ျဖဴ ဤေနရာတြင္မရွိျခင္း (Absence) ကိုဆိုလိုသည္မဟုတ္သကဲ႕သို႕ ေမာင္ျဖဴ အျဖစ္မွ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားျခင္း (Annihilation) လည္းမဟုတ္ေပ။ ဤအခ်ိန္ ဤေနရာတြင္ ေမာင္ျဖဴအသက္ ရွင္သန္ ေနလွ်က္အခ်ိန္မွာ ပင္ ေမာင္ျဖဴသည္ ကိုယ္ပိုင္ဂုဏ္သတၱိ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္တည္မႈအႏွစ္သား ဆိတ္သုဥ္းေနေသာ အရွိေယာင္ ေမာင္ျဖဴ သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ အရွိေယာင္ ေမာင္ျဖဴ ႏွင္႕ ေမာင္ျဖဴ၏ သုညတာသေဘာ တို႕သည္ တစ္ခုကို တစ္ခု အျပန္အလွန္ ျငင္းဆန္ဖယ္ထုတ္ေနေသာ အရာမ်ားမဟုတ္ပဲ ဆန္႕က်င္ဖက္အသြင္ရွိေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ထပ္တူျဖစ္ေန ေသာ ဓမၼတရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။

ေလာကရွိ ဆန္႕က်င္ဖက္အသြင္ရွိေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ထပ္တူျဖစ္ေန ေသာ အရာ မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း ကို ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား က ေဖၚျပေနပါသည္။

(၁) အရာခပ္သိမ္း သည္ ခဏတၱယ တစ္ခုစာမွ်ပင္ တည္မေနပဲ တစ္ဖြဲဖြဲတစ္သဲသဲ ပ်က္စီးေရြ႕ေလ်ာေန ၏။ ဤကဲ႕သို႕ မတည္ယိမ္းယိုင္ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲေနျခင္း က ၎တို႕တြင္ ကိုယ္ပိုင္သဘာ၀အတြင္းအႏွစ္သားအမာထည္ မရွိမႈကို ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ဥပမာ-ေန႕ သည္လည္း ည ဆီသို႕ ဦးတည္ေျပာင္းလဲေန ႏုပ်ိဳျခင္း( ခြန္အား အလွအပ ႏွင္႕ က်န္းမာမႈ) တို႕ သည္ အိုမင္းျခင္း (အားယုတ္ျခင္း အက်ည္းတန္ျခင္း ႏွင္႕ အနာေရာဂါ )  ဆီသို႕ ဦးတည္ေျပာင္းလဲေန သည္ ကို ၾကည္႕ ပါ။ ေျပာင္းလဲျခင္း သစၥာတရား ၏ ရႈေထာင္႕မွၾကည္႕လွ်င္ ေန႕သည္လည္း ည ျဖစ္သလို ညသည္လည္း ေန႕ျဖစ္ သည္ ဟုဆိုနိုင္သည္။ ဒီေန႔သည္လည္းမနက္ျဖန္ ျဖစ္သလို မနက္ျဖန္သည္လည္း ဒီေန႔ျဖစ္သည္။ ႏုပ်ိဳျခင္း သည္ လည္း အိုမင္းျခင္း ျဖစ္သလို အိုမင္းျခင္း သည္လည္း ႏုပ်ိဳျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုရေပမည္။

(၂) အရာခပ္သိမ္းသည္ မိမိဘာသာ ေလွ်ာက္လ်ားဘာသာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ အေၾကာင္းအေျခခံအေထာက္အပံ႕တရား တို႕ ကို အမွီျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚရိုးသာရွိ ေနျခင္း က ၎တို႕တြင္ ကိုယ္ပိုင္သဘာ၀အတြင္းအႏွစ္သားအမာထည္ မရွိမႈကို ျပေန ေပသည္။ ထိုသို႕ အတၱျဒပ္သားအမာခံ မရွိေသာ အရာမ်ားသည္ စင္စစ္ ပကတိကြဲျပားျခားနားေသာ အရာမ်ား မဟုတ္ၾက ေပ။ ထိုသို႕ ပကတိကြဲျပားျခားနားမႈမရွိေသာအရာမ်ား သည္ တရားကိုယ္အားျဖင္႕ သုညတာဓမၼခ်ည္းသာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ ထိုသေဘာတရားအမွန္ ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေသာ ဉာဏ္ ကို အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္ ထပ္တူျဖစ္ျခင္း ဂမၻီရဓမၼ အျမင္ ဟု ဆိုလိုပါသည္။

(၅) အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္ ျဖည္႕စြက္ပံ႕ပိုးမႈ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္
အထက္တြင္ ျပဆိုခဲ႕သည္႕အတိုင္း အရာခပ္သိမ္းသည္ (၁) ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲ မတည္ၿမဲ (၂) အတၱ အမာခံအတြင္းသား မရွိ (၃) အေၾကာင္းတရားအေထာက္အပံ႕တို႕ကိုမွီခိုေနၾက ==ဟူေသာ လကၡဏာမ်ား ရွိေသာေၾကာင္႕ ၎ တို႕သည္ ထီးတည္း မရပ္တည္ႏိုင္ၾကေပ။ တစ္ခု ကို တစ္ခု အျပန္အလွန္ ျဖည္႕စြက္ပံ႕ပိုးမႈ အား ျဖစ္႕သာ တည္ေနႏိုင္ၾက ေလသည္။ ေလာက ဥပမာ တစ္ခု ျဖင္႕ ျပဆိုရလွ်င္ သစ္ေတာ ႏွင္႕ ေျမဆီလႊာ တို႕၏ အျပန္အလွန္ ျဖည္႕စြက္ပံ႕ပိုးမႈ ကို အာရုံယူ ၾကည္႔ ပါ။ ေျမဆီလႊာမရွိ လွ်င္ သစ္ေတာမ်ား မေပါက္ႏိုင္သလို သစ္ေတာမ်ား မရွိပါလွ်င္လည္း ေရတိုက္စားေလတိုက္စား မႈ ေၾကာင္႕ ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီး၍ သဲကႏၱာရ ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။ ဤသို႕လွ်င္ ရွိရွိသမွ်ေသာ အရာ၀တၱဳတို႕ တစ္ခု ကို တစ္ခု ေထာက္ပံ႕အားျပဳ တည္ေနၾကပံု ကို သိျမင္ေသာ ဉာဏ္ ကို အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္ ျဖည္႕စြက္ပံ႕ပိုးမႈ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္ ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

(၆) အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္တည္ေထာင္ဖန္ဆင္းမႈ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္
ေလာကဓမၼတရားမ်ားသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ကဲ႕သို႕ မူလတည္ေထာင္ဖန္ဆင္းသူ မရွိပဲ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေထာက္တည္ ဖန္ဆင္းၾကရသည္။ ပထ၀ီ အာေပါ ေတေဇာ ၀ါေယာ အာကာသ တည္းဟူေသာ မဟာဘူတဓါတ္ႀကီး (၅) သည္ လည္း မူလတည္ေထာင္ဖန္ဆင္းသူ မရွိပဲ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေထာက္တည္ ဖန္ဆင္းၾကရသည္။ အာေပါ ေတေဇာ ၀ါေယာ အာကာသ တို႕၏ အေထာက္အကူမရပဲ ပထ၀ီ သည္ မိမိ၏ ခက္မာျခင္း ထိုးေဖါက္မရျခင္း သဘာ၀ ကို မေဆာင္ယူ ႏိုင္ေခ်။ က်န္ မဟာဘူတမ်ားလည္း ထိုနည္းတူျဖစ္သည္။ စိတ္ ႏွင္႕ ေစတသိကတရား တို႕မွာလည္း ထိုနည္းတူ ျဖစ္၏။ ေလာက (၃) ပါးတရားစုတို႕လည္း ထိုနည္းတူပင္ ျဖစ္ၾက၏။

(၇) အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္ေရာင္ျပန္ဟပ္ေဖၚေဆာင္မႈဂမၻီရဓမၼ အျမင္
ဟြာယင္းဒႆနအျမင္ ၏ အထင္ရွားဆံုးေသ ရူပက အလကၤာ နိမိတ္ပံု မွာ အိျႏၵေဒ၀ နတ္မင္း၏ “ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ကြန္ယက္” (The Jewel Net of Indra) ပင္ျဖစ္၏။ အိျႏၵေဒ၀ နတ္မင္း၏ တစ္ဖ်တ္ဖ်တ္ တစ္လက္လက္ ေတာက္ပ ေနေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖင္႕ စီခ်ယ္ျပဳလုပ္ထားသည္႕ “ေက်ာက္မ်က္ရတနာကြန္ယက္”ေပၚမွ ရတနာမ်ား သည္ တစ္ပြင္႕ ကို တစ္ပြင္႕ အေရာင္ဟပ္ေနသည္။ တစ္ပြင္႕ ကို တစ္ပြင္႕ အရိပ္ထင္ေစလွ်က္ ပိုမို၀င္းလက္ ေတာက္ပေစသည္။ တစ္ပြင္႕၏ အလွပသာဒ ႏွင္႕ ေရာင္ျခည္သည္ အျခားေသာ ရတနာပြင္႕မ်ား အတြင္းသို႕ စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္လွ်က္တည္ေန သလို အလံုးစံုေသာ ရတနာ အစုစုတို႕၏ အလွပသာဒ ႏွင္႕ ေရာင္ျခည္သည္ လည္း တစ္ပြင္႕တည္းေသာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အတြင္းသို႕ စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္လွ်က္ တည္ေနေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဓမၼတရားတစ္ခု ၏ အရိပ္ ႏွင္႕ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္မႈသည္ အလံုးစံုေသာ ဓမၼတရားအစုစုတို႕၏ အတြင္းသို႕ စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္လွ်က္ တည္ေန သလို အလံုးစံုေသာ ဓမၼတရားအစုစုတို႕၏ အရိပ္ ႏွင္႕ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈသည္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ ဓမၼတရား ၏ အတြင္းသို႕ စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္လွ်က္ တည္ေနပံု ကို ျမင္ေသာ အျမင္ ကို အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္ေရာင္ျပန္ဟပ္                                            ေဖၚေဆာင္မႈဂမၻီရဓမၼ အျမင္ဟု ဆို၏။

(၈) အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္ ထြန္းလင္းျပျခင္း ဂမၻီရဓမၼ အျမင္
ဟြာယင္းဒႆနအျမင္ ၏ အလိုအရ အရွိဓမၼ ကို ပညတ္-သမၼဳတိနယ္ပယ္ ႏွင္႕ ပရမတၳ နယ္ပယ္ ႏွစ္ခု အျဖစ္ ခြဲျခားထားပံု ကို ေဖၚျပခဲ႕ၿပီး ျဖစ္၏။ ၎တို႕ ကုိ (ရွိ) ႏွင္႕ (လိ) ဟု တရုပ္ဒႆန ေ၀ါဟာရ အားျဖင္႕ ဖလွယ္သံုးစြဲခဲ႕ပံုကိုလည္း တင္ျပခဲ႕ ၿပီးျဖစ္၏။ အရာခပ္သိမ္းဟု ဆိုလွ်င္ (ရွိ) ႏ်င္႕ (လိ) တရား တို႕မွ အပ မရွိႏိုင္ေပ။ (ရွိ) သည္ သီးျခားတည္ရွိ ေယာင္ရွိေသာ ဓမၼတရားမ်ား အျဖစ္ႏွင္႕ (လိ) ၏ အတြင္းအႏွစ္သာရ အမွန္သေဘာ ကို ထြန္းလင္းျပေန၏။ ထို႕အတူ (လိ) သည္လည္း ေယဘုယ်နိယာမသေဘာတရား အေနႏွင္႕ (ရွိ) ဟူသမွ်တို႕ တြင္ သက္၀င္ကိန္း၀ပ္တည္ရွိလွ်က္ (ရွိ)တို႕၏ တစ္ခုခ်င္းစီ သီးျခားျဖစ္တည္မႈသေဘာ ကို ထြန္းလင္းျပေန ပါသည္။

(၉) ဆယ္ပါး ေသာ အဓြန္႕ကာလ တို႕ ေပါင္းစည္းေနမႈ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္
သမၼဳတိသစၥာ ၏ နယ္ပယ္ တြင္ ကာလအဓြန္႕ ကို ၃ ပါး ခြဲထားသည္။ ျဖစ္ၿပီးခဲ႕သည္႕ကာလ ကုိ အတိတ္ ျဖစ္ဆဲကာလကို ပစၥဳပၸန္ ျဖစ္လတၱံ႕ ကာလ ကို အနာဂတ္ ဟု သတ္မွတ္ထား ပါသည္။ အဆိုပါပညတ္သေဘာ တို႕သည္ မိမိတို႕ အတြင္း​၌ က်န္ ကာလအဓြန္႕ ပညတ္မ်ား ကိုပါ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ အတိတ္ သည္ ပစၥဳပၸန္အတြက္ အတိတ္သေဘာ ေဆာင္ သလို မိမိ အတြက္ ေတာ႕ ပစၥဳပၸန္ ပဲ ျဖစ္သည္။ မိမိ ထက္ပို ေရွ႕က်ခဲ႕ေသာ ကာလအတြက္ဆိုလွ်င္ အတိတ္ သည္ အနာဂတ္ ပညတ္ သဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ အတိတ္ ထဲတြင္ အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ ဟူေသာ ကာလ ၃ ပါး စလံုး ရွိေနသည္။ ထိုနည္းတူ ပစၥဳပၸန္ တြင္လည္း အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ ဟူေသာ ကာလ ၃ ပါး စလံုး ရွိေနသည္။ အနာဂတ္ တြင္လည္း အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ ဟူေသာ ကာလ ၃ ပါး စလံုး ရွိေနသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ ကာလအဓြန္႕ ၉ ပါး ျဖစ္သည္။ ယင္း ကာလ ၉ ပါး ကို ေပါင္းစည္း၍ တစ္ခုတည္းေသာ ကာလ ပမာဏ အျဖစ္ ပညတ္လိုက္ေသာ အခါတြင္ ဆယ္ပါး ေသာ အဓြန္႕ကာလ တို႕ျဖစ္လာပါသည္။ ထို ဆယ္ပါး ေသာ အဓြန္႕ကာလ တရားတို႕ သည္ တစ္ခု ႏွင္႕ တစ္ခု ခြဲထုတ္မရေအာင္ ေပါင္းစည္းစပ္တြဲ ေနမႈ ကို သိျမင္ျခင္း ကို ဆယ္ပါး ေသာ အဓြန္႕ကာလ တို႕ ေပါင္းစည္းေနမႈ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္ ဟု ဆို ပါသည္။

(၁၀) အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္ ဦးေဆာင္ပဲ႕ကိုင္မႈ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္
ဤသေဘာတရားသည္ ပါဠိပိဋကတ္ရွိ အဘိဓမၼာ လာ အဓိပတိပစၥည္း ႏွင္႕ အလားတူ၏။ တစ္ခုေသာ ဓမၼတရား က အားႀကီးစြာျဖင္႕ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရေသာ အခါ၀ယ္ က်န္ ဓမၼတရား အလံုးစံု က ေခါင္းေဆာင္ဓမၼ ေနာက္သို႕ အစူအစဥ္အတိုင္း လိုက္ပါျဖည္႕ဆည္းၾကရသည္႕ သေဘာ ျဖစ္၏။ ေခါင္းေဆာင္ဓမၼ သည္ ေနာက္လိုက္ဓမၼတို႕၏ အေထာက္အပံ႕ကို ရရွိသလို ေနာက္လိုက္ဓမၼတရား တို႕ကလည္း ေခါင္းေဆာင္ဓမၼ၏ လႊမ္းမိုးပဲ႕ကိုင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ကို ရရွိၾကပံု ကို ထိုးထြင္းသိျမင္သည္႕အျမင္ ကိို အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္ ဦးေဆာင္ပဲ႕ကိုင္မႈ ဂမၻီရဓမၼ အျမင္ဟုဆို၏။

ဟြာယင္းဒႆနအျမင္ တြင္ ဓမၼအားလံုး၏ သဘာ၀လကၡဏာ (၆) ပါး ကို ေဖၚျပထား၏။
(၁) ေယဘုယ်လကၡဏာ (လူသားအားလံုး ခႏၶာ ငါးပါး ရွိၾကပံု ေယဘုယ်တူညီ၏)
(၂) ၀ိေသသလကၡဏာ (လူသားတစ္ဦးခ်င္း၏ ခႏၶာစြမ္းရည္သတၱိမ်ား ၀ိေသသသေဘာအရ မတူညီၾက)
(၃) ဆင္တူမႈလကၡဏာ (မတူညီေသာ ခႏၶာမ်ား မွာလည္း တူညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရွိၾက၏)
(၄) ကြဲျပားမႈလကၡဏာ (တူညီေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိေသာလည္း အဂၤါမ်ားအသြင္ ကြဲျပားၾက၏)
(၅) တစ္စည္းတစ္လံုးတည္းျဖစ္မႈ လကၡဏာ (ကြဲျပားေသာအဂၤါမ်ားသည္ စုစည္းလွ်က္ ခႏၶာအျဖစ္ေဆာင္ၾက၏)
(၆)  တစ္သီးတစ္ျခားစီျဖစ္မႈ လကၡဏာ (ခႏၶာ၏ အဂၤါတစ္ခုသည္ အျခားအဂၤါတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းကိုမေဆာင္ရြက္ႏိုင္)

သဘာ၀လကၡဏာ (၆) ပါး၏ အျပန္အလွန္ေခ် အျပန္အလွန္ေထၾကပံုကိုေလ႕လာျခင္းအားျဖင္႕ အယူ၀ါဒအစြန္းထြက္ျခင္း ကို ေရွာင္ၾကဥ္ပယ္ရွားႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အျပန္အလွန္စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္ျခင္း ႏွင္႕ အျပန္အလွန္ထပ္တူညီျခင္းသေဘာ
ဆိုခဲ႕ၿပီးေသာ ဟြာယင္းဒႆန အျမင္ ကို အႏွစ္ခ်ၾကည္႕ပါက အျပန္အလွန္စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္ျခင္းသေဘာ (Interpenetration) ႏွင္႕ အျပန္အလွန္ထပ္တူညီျခင္းသေဘာ (Mutual Identity) ႏွစ္ရပ္ကိုသာ ေတြ႕ႏိုင္ေလသည္။
အျပန္အလွန္စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္ျခင္းသေဘာ ဟူသည္မွာ တရားကိုယ္အားျဖင္႕ ပဋိစၥသမုပၸါဒ (စြဲမွီျဖစ္ပြားျခင္းသေဘာ) ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည္႕ အရာမွ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ပုိင္အစြမ္း သတၱိမရွိၾကသည္႕ သေဘာ အရာအားလံုး အျပန္အလွန္မွီခိုရပ္တည္ၾကရသည္႕ သေဘာသာျဖစ္သည္။ ယင္း ကို အရာခပ္သိမ္း၏ သုညတာဓမၼ ဟုလည္းဆိုႏိုင္ သည္။

အျပန္အလွန္ထပ္တူညီျခင္းသေဘာ မွာ သမၼဳတိပညတ္ ႏွင္႕ ပရမတ္ ေလာက ႏွင္႕ ေလာကုတၱရာ အတၱ ႏွင္႕ အနတၱ စေသာ ဆန္႕က်င္ဖက္ ဒြႏၷတရားမ်ား ၏ ေပါင္းစည္းတည္ေနျခင္း သေဘာျဖစ္သည္။ ၎တို႕ သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အရွိတရား တထတာ ၏ မ်က္ႏွာစာမ်ား ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ေခါင္း ႏွင္႕ ပန္း သည္ တစ္ခု ႏွင္႕တစ္ခု ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္  သလို တစ္ခု မရွိလည္း တစ္ခု ကိ မရႏိုင္ေပ။ တစ္ခု ကို တစ္ခု ကလည္း မျငင္းပယ္ေပ။ ဒဂါးျပားတစ္ခု၏ ေခါင္း ဟု ျမင္ရခ်ိန္ တြင္ အျခားတစ္ဖက္၌ ပန္း ရွိေနသကဲ႕ သို႕ တထတာ ၏ တစ္ဖက္တြင္ ေလာက သမၼဳတိပညတ္ အရွိမ်ား ကို ျမင္ရခိုက္ တထတာ ၏ အျခားတစ္ဖက္၀ယ္ ပရမတ္အျမင္ ႏွင္႕ ေလာကုတၱရာသစၥာမ်ား ရွိေနေပသည္။
ဤ အေျခခံ သေဘာတရားႏွစ္ခု ကို မူတည္၍ ဟြာယင္းဒႆန က တိုးခ်ဲ႕ေဖၚထုတ္ခဲ႕ေသာ သေဘာတရား (၃) ရပ္မွာ =

၁) တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အျပန္အလွန္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း
၂) တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အျပန္အလွန္ စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္ျခင္း
၃) တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အျပန္အလွန္ ျဖည္႕စြက္ျပည္႕၀ေစျခင္း

ဥပမာ အားျဖင္႕ျပရလွ်င္ ေရတစ္ခြက္ ကို ၾကည္႕ပါ။ ေရ သည္ သတၱ၀ါ တို႕၏ မြတ္သိပ္မႈကို ေဖ်ာက္ေစႏိုင္ေသာ အရည္ တစ္မ်ိဳး ဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ ဓါတုေဗဒပညာ အလိုအရ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္အက္တမ္ ၂ လံုး ႏွင္႕ ေအာက္ဆီဂ်င္ အက္တမ္ ၁ လံုးတို႕ ေပါင္းစပ္ေနေသာေမာ္လီက်ဴး ဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ အမႈန္ရူပေဗဒပညာ အလို အရ အက္တမ္ ေအာက္ငယ္ေသာ ကြမ္တမ္အမႈန္္ မ်ား ျဖင္႔ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ ဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ မာဓ်မိကဒႆန အလိုအရ ရုပ္သဘာ၀ ႏွင္႕ အတၱ ဆိတ္သုဥ္းမႈ-သုညတာ တို႕၏ ႏွစ္ခုမျပားတစ္သားတည္း ျဖစ္မႈ ဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ ၎ အဆိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးသည္ မတူညီေသာ ရႈေထာင္႕အျမင္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခု ကို တစ္ခု မျငင္းပယ္ ေသာ အခ်င္းခ်င္း အေလွ်ာ္ ျဖစ္ၾကေသာ အဆိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ၎တို႕သည္ ေရဟူေသာ သေဘာတရား တစ္ခု၌ တစ္ၿပိဳင္နက္ယွဥ္တြဲစိမ္႔၀င္ေပါင္းစပ္ ကာ တည္ေနၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။တစ္ခု၏ အရွိတရား သည္ အျခားတစ္ခု ကို အေႏွာက္အယက္မျပဳေပ။တစ္ခုႏွင္႕တစ္ခုလည္းပဋိပကၡမျဖစ္ၾကေပ။

ဤဥပမာ အတူသာလွ်င္ ေလာက၏ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ တစ္ခု ကို တစ္ခု မျငင္းပယ္ေသာ အခ်င္းခ်င္း အေလွ်ာ္ျဖစ္ၾကေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ခု၏ အရွိတရားသည္ အျခားတစ္ခု ကို အေႏွာက္အယက္မျပဳၾကေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။တစ္ခု၏ အတြင္းသႏၱာန္၀ယ္ တစ္ခုက ထြင္းေဖါက္လွ်က္ တစ္ၿပိဳင္နက္ယွဥ္တြဲစိမ္႔၀င္ေပါင္းစပ္ ကာ တည္ေနၾကသည္႕ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဤသေဘာတရား ကို အျခား ဥပမာ တစ္ခုျဖင္႔ ပိုမိုထင္ရွားေအာင္ျပႏိုင္ပါသည္။ အခန္းတစ္ခုထဲတြင္ ေရာင္စဥ္ ခုႏွစ္သြယ္ မီးပံုးေရာင္စံု (၇) လံုး ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ ဆိုပါစို႕။ မီးပုံးမ်ားမွာ ျဖာထြက္လာေသာ အနီ၊အ၀ါ၊လိေမၼာ္၊အစိမ္း၊အျပာ၊ မရမ္း၊ခရမ္း စသည္႕ ေရာင္စဥ္တန္းမ်ားသည္ ေျခာက္ဖက္ေသာ အကာအရံမ်ားေပၚသို႕ ရိုက္ခတ္က်ေရာက္ ေနပံုကို စိတ္ကူးၾကည္႕ပါ။ ယင္း ေရာင္စဥ္တန္းတို႕ သည္ တစ္ခု ကို တစ္ခု မျငင္းပယ္ေသာ အခ်င္းခ်င္း အေလွ်ာ္ျဖစ္ၾကေသာ ေရာင္စဥ္တန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေရာင္စဥ္တန္း တစ္ခု၏ အရွိတရားသည္ အျခား ေရာင္စဥ္တန္းမ်ား ကို အေႏွာက္အယွက္ မျပဳေပ။ ေရာင္စဥ္တန္းတစ္ခု၏ အတြင္းသႏၱာန္၀ယ္ အျခား ေရာင္စဥ္တန္းမ်ားက ထြင္းေဖါက္လွ်က္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ယွဥ္တြဲစိမ္႔၀င္ေပါင္းစပ္ ကာ တည္ေနၾကသည္ ကိုလည္းေတြ႕ရေပမည္။

ေဗာဓိသတၱ၏ ဉာဏ္ပညာ (၁၀) ပါး မွ ရရွိလာေသာ အဘိဉာဥ္အထူး (၁၀)ပါး
ဤသို႕ အရာခပ္သိမ္း၏ ေပါင္းစည္းဆက္စပ္မႈ ႏွင္႕ အျပန္အလွန္ေထာက္တည္စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္တည္ေနမႈ သေဘာကို အသိႀကီးသိျမင္ေသာ ေဗာဓိသတၱ သည္ ေအာက္ပါ အဘိညာဥ္ထူး ၁၀ ပါး ကို ၀သီေဘာ္ ႏိုင္နင္းေၾကာင္းဟြာယင္းဒႆန က ဆိုပါ၏။

(၁) အလံုးစံုေသာ စၾက၀ဠာတို႕ကို ဆံခ်ည္မွ်င္တစ္ခုအတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင္႕ ဆံခ်ည္မွ်င္တစ္ခု ကို အလံုးစံုေသာ စၾက၀ဠာတို႕ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း

(၂) အလံုးစံုေသာ သတၱ၀ါတို႕၏ ကိုယ္ကာယတို႕ကို သတၱ၀ါတစ္ေကာင္ ၏ ကိုယ္ကာယ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင္႕ သတၱ၀ါတစ္ေကာင္ ၏ ကိုယ္ကာယ ကို အလံုးစံုေသာ သတၱ၀ါတို႕၏ ကိုယ္ကာယတို႕အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း

(၃) အလံုးစံုေသာ အသေခ်ၤယ်ကမၻာတို႕ကို မ်က္ေမွာက္ပစၥဳပၸန္ခဏ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင္႕ မ်က္ေမွာက္ပစၥဳပၸန္ ခဏ ကို အလံုးစံုေသာ အသေခ်ၤယ်ကမၻာ တို႕အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း

(၄) အလံုးစံုေသာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္တို႕ေဟာေတာ္မူေသာ ဓမၼကၡႏၶာတို႕ကို တစ္ခုတည္းေသာဓမၼတရား အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင္႕ တစ္ခုတည္းေသာဓမၼတရား ကို အလံုးစံုေသာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္တို႕ေဟာေတာ္မူေသာ ဓမၼကၡႏၶာတို႕ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း

(၅) အလံုးစံုေသာ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာအရပ္ေဒသတို႕ကို တစ္ခုတည္းေသာ အရပ္ေဒသ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင္႕ တစ္ခုတည္းေသာ အရပ္ေဒသ ကို အလံုးစံုေသာ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာအရပ္ေဒသတို႕ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း

(၆) အလံုးစံုေသာ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အာရုံခံအဂၤါ တို႕ကို တစ္ခုတည္း ေသာအာရုံခံအဂၤါ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင္႕ တစ္ခုတည္းေသာ အာရုံခံအဂၤါ ကို အလံုးစံုေသာ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အာရုံခံအဂၤါ တို႕ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း

(၇) အလံုးစံုေသာ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အာရုံခံအဂၤါ တို႕ကို တစ္ခုတည္းေသာ အာရုံခံအဂၤါမဲ႕သေဘာ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင္႕ တစ္ခုတည္းေသာ အာရုံခံအဂၤါမဲ႕သေဘာ ကို အလံုးစံုေသာ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အာရုံခံအဂၤါ တို႕ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း

(၈) အလံုးစံုေသာ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အေတြး၀ိတက္ တို႕ကို တစ္ခုတည္း ေသာ အေတြး၀ိတက္ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင္႕ တစ္ခုတည္းေသာ အေတြး၀ိတက္ ကို အလံုးစံုေသာ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အေတြး၀ိတက္ တို႕ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း

(၉) အလံုးစံုေသာ အသံ ႏွင္႕ဘာသာစကား တို႕ကို တစ္ခုတည္း ေသာ အသံ ႏွင္႕ဘာသာစကား အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင္႕ တစ္ခုတည္းေသာ အသံ ႏွင္႕ဘာသာစကား ကို အလံုးစံုေသာ အသံ ႏွင္႕ဘာသာစကား တို႕ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း

(၁၀) အလံုးစံုေသာ အခ်ိန္ကာလ တို႕ကို တစ္ခုတည္း ေသာ အခ်ိန္ကာလ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင္႕ တစ္ခုတည္းေသာ အခ်ိန္ကာလ ကို အလံုးစံုေသာ အခ်ိန္ကာလ တို႕ အတြင္းသို႕ သြတ္သြင္းျခင္း

ဟြာယင္းဒႆနအျမင္ ကို ေၾကးမံုရိပ္သြင္ ဥပမာ ျဖင္႕ ေဖၚျပရွင္းလင္းျခင္း
အသိခက္နက္နဲေသာ ဟြာယင္းဒႆန ကို ရွင္းျပဖြင္႕ဆိုရာတြင္ ဟြာယင္းဒႆပညာရွင္တို႕ သည္ ၾကည္႕မွန္ (ေၾကးမံု) ကို ပဓါနဥပမာ အျဖစ္ အသံုးျပဳေလ႕ရွိၾက၏။ ေၾကးမံုဥပမာ ျဖင္႕ အဆင္႕ဆင္႕ ဆင္ျခင္ပံုမွာ ဤသို႕ျဖစ္၏။
၁) ခပ္သိမ္းေသာအရာ တို႕သည္ အစစ္အမွန္ပကတိအရွိသေဘာ မဟုတ္ေသာ စိတ္ဖန္ရုပ္သြင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင္႕ ယင္းတို႕သည္ သုညတ ဓမၼတရားမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။
၂) ေၾကးမံုျပင္ေပၚတြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာေသာ ပံုရိပ္ ေထာင္ေသာင္းမက မ်ားစြာတို႕သည္ တစ္ုတစ္ေ၀းတည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေပၚေပါက္ထင္ရွားလာၾကေသာေၾကာင္႕ ၎တို႕ ကို ၿပိဳင္တူျဖစ္ေပၚေသာ အနႏၱ ဓမၼတရားမ်ား = Tung-shih tun-chi အျဖစ္ရႈျမင္ႏိုင္၏။
၃) ေၾကးမံုျပင္တို႕သည္ အခ်င္းခ်င္း အရိပ္ထင္ျပန္ထြန္းလင္းျပ သလို ခပ္သိမ္းေသာအရာ တို႕သည္ လည္း တစ္ခုကို တစ္ခု လင္းပထြန္းေတာက္ေစ ေသာ အတားအဆီးအပိတ္အပင္ ကင္းေသာ အနႏၱ ဓမၼတရားမ်ား = T’ung-shih hu-she အျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္၏။

ေယာဂါစာရဗုဒၶဒႆန နည္းတူ ဟြာယင္းဒႆန အလိုအရလည္း ပကတိဗုဒၶသဘာ၀ (ေဗာဓိစိတၱ) ကို အဆံုးမရွိေအာင္ က်ယ္ေျပာ ေသာ မဟာသမုဒၵရာႀကီး ပမာ တင္စားႏိုင္ေပသည္။ စိတ္ကို ကပ္၍ဖိစီးႏွိပ္စက္တတ္ေသာ ကိေလသာ ပပဥၥ တရားမ်ား ကင္းကြာၿငိမ္သက္သြားေသာအခါတြင္ စိတ္သည္ လိွဳင္းေလၿငိမ္သက္ေသာ မဟာသမုဒၵရာႀကီး ပမာ နက္ရိႈင္း ၾကည္လင္သန္႕စင္ေသာ အေျခအေန (သာဂရမုျဒာ သမာဓိ) ကို ဆိုက္ေရာက္တည္ေန ၾကၿပီးလွ်င္ အလံုးစံုေသာအနႏၱ  ဓမၼတရားမ်ားအားလံုး ဤစိတ္သဘာ၀ ေပၚတြင္ ပကတိသေဘာ အတိုင္း အရိပ္ထင္လာၾကရေလသည္။

ဤ နက္နဲေသာအခ်က္ ကို ထင္ရွားေစရန္ ျပသေသာ ဥပမာ မွာ =ရဟန္းတစ္ပါး သည္ မွန္အျပည္႕ကာ ထားေသာ အခန္းတစ္ခုထဲ တြင္ တပည္႕ရဟန္းတစ္ပါး ကို ဓမၼေဒသနာ သင္ၾကားပို႕ခ်ေနပံုကို ဆင္ျခင္ၾကည္႕ပါ။ ေၾကးမုံမွန္ ၊ ဆရာရဟန္း ႏွင္႕ တပည္႕ ရဟန္းတို႕ သည္ စိတ္၏ပကတိသဘာ၀၊ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ႏွင္႕ တပည္႕သာ၀က တို႕ ကို ကိုယ္စားျပဳ ေနေလသည္။ ေၾကးမံု သည္ မိမိ ေရွ႕တြင္ရွိေနေသာ လူသား ႏွစ္ဦး၏ ပံုရိပ္ ကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနေစ တစ္ဦး က သင္ၾကားပို႕ခ်သူ ဆရာ တစ္ဦးက ေလ႕လာဆည္းပူးသင္ယူသူ တပည္႕သာ၀က ျဖစ္၏။ ဤ ျမင္ကြင္း ကို ပံုေဖာ္ ေျပာဆိုရာတြင္==

(၁) မွန္ထဲ က အရိပ္ဆရာ သည္ မွန္ထဲ က အရိပ္တပည္႕ ကို သင္ၾကားေနသည္ (သို႕မဟုတ္) မွန္ထဲ က အရိပ္ တပည္႕သည္ မွန္ထဲ က အရိပ္ဆရာ ထံ မွ ေလ႕လာသင္ယူေနသည္။

(၂) မွန္ထဲ က အရိပ္ဆရာ သည္ အျပင္ေလာက ထဲ က တပည္႕ ကို သင္ၾကားေနသည္ (သို႕မဟုတ္)
မွန္ထဲ က အရိပ္ တပည္႕သည္ အျပင္ေလာက ထဲ က ဆရာ ထံ မွ ေလ႕လာသင္ယူေနသည္ ဟူ၍ ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕အတူပင္ ဗုဒၶ က သာ၀က ကို ဓမၼေဒသနာ ေဟာေျပာရာ တြင္ ႏွစ္ေၾကာင္းသြားအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ မ်ိဳးမွ် မဟုတ္ ပဲ ေလးေၾကာင္းသြား အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရပါ၏။ သာ၀က ၏ စိတ္သႏၱာန္တြင္ ရွိေသာ ဗုဒၶ က ဗုဒၶ ၏ စိတ္သႏၱာန္ တြင္ ရွိေနေသာ သာ၀က ကို သင္ၾကားေန သလို ဗုဒၶ ၏ စိတ္သႏၱာန္ တြင္ ရွိေနေသာ သာ၀က ကလည္း သာ၀က ၏ စိတ္သႏၱာန္တြင္ ရွိေသာ ဗုဒၶ ၏ ေဟာေျပာသင္ျပမႈ ကို နာယူေန သည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာေၾကာင္႕ျဖစ္၏။

ဟြာယင္းဒႆနအလိုအရ အလံုးစံုသေဘာ (သဗၺတၱဘာ၀) သည္ သာမန္ပုထုဇဥ္လူသားတို႕အတြက္ ျမင္နိုင္ခဲေသာ ဓမၼ ျဖစ္၏။ ပကတိအရွိတရားကုိ စြဲယူထားေသာ သတၱ၀ါတို႕ ၏ သိမႈေဘာင္သည္ တစ္ႀကိမ္သိလွ်င္ တစ္ဖက္ေသာမ်က္ႏွာစာ တစ္ခုေသာအေၾကာင္းအရာကိုသာ သိႏိုင္ၿပီး က်န္မ်က္ႏွာစာမ်ားအားလံုး က်န္အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုး ကိုမျမင္ႏိုင္ မသိႏိုင္ေပ။ ေလာကသည္ သူ႕အတြက္ ေရခဲေတာင္ပမာ ျဖစ္၏။ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ေပၚေနေသာ ေရခဲေတာင္ ၏ ထိပ္ဖ်ား စြန္း ကေလးကိုသာ ျမင္ႏိုင္ၿပီး ေရထုထဲတြင္ ပုန္းကြယ္ေနေသာ ေရခဲေတာင္ထုထည္ႀကီး ကို မျမင္ႏိုင္ သကဲ႕ သို႕ပင္ျဖစ္၏။

ေပၚလြင္ထင္းပေသာ ဗ်ာကတတရား ႏွင္႕ ပုန္းကြယ္နက္နဲေသာ အဗ်ာကတတရား
ဟြာယင္းဒႆနအျမင္၌ အရာ၀တၱဳတို႕၏ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနေသာ အပိုင္းကို ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈ-ရွဲန္ (hsien) သို႔မဟုတ္ အိမ္ရွင္-ခ်ဴ (chu) ဟုေခၚသည္။ ဖံုးကာကြယ္၀ွက္ေနေသာ အပိုင္း ကို ပုန္းကြယ္မႈ-ယင္ (yin) သို႕မဟုတ္ ဧည္႕သည္-ပဲင္ (pin) ဟုေခၚေလသည္။ သတၱ၀ါတို႕သည္ သိမႈအကန္႔အသတ္ေၾကာင္႕ ေလာက ၏ ရွဲန္-ခ်ဴ အပိုင္းကိုသာ အာရုံသိရွိခံစား  ၾကရၿပီး ပုန္းကြယ္ေနေသာ ယင္-ပဲင္ အပိုင္းကို မသိႏိုင္ၾကဟု ဆိုသည္။ အရာအားလံုး၏ မ်က္ႏွာစာအားလံုး အစိတ္အပိုင္း အားလံုး ကိုသိႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ပညာမွာမူ သတၱ၀ါတို႕အတြက္ အလွမ္းေ၀းလွေပသည္။

ဥပမာ- (၃) ရက္လ ခံုးမ်က္စသဖြယ္ လျခမ္းေသးေသးေလးကိုၾကည္႕ပါ။ လူတို႕ျမင္ေနရေသာ လ ၏ အစိတ္အပိုင္းသည္ လင္းလက္ ေတာက္ပေနေသာလည္း အေမွာင္ထဲတြင္ က်န္ လ ကိုယ္ထည္တစ္ခုလံုးရွိေနေပသည္။ ေတာက္ပေနေသာ လျခမ္းေလးသည္ လ ၏ အရွိတရား ကို ေဖၚေဆာင္ေနၿပီး လ ၏ ပုန္းကြယ္ေနေသာ အစိတ္အပိုင္း ကို မျငင္းပယ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာပင္ လူတို႕သိရေသာ တစ္စံုတစ္ခု ဆိုသည္မွာ ၎၏ အလံုးစံုသေဘာမဟုတ္ေပ။ မသိႏိုင္ေသာ မ်က္ႏွာစာ မ်ားစြာ သူ႕ အသိမွ ပုန္းကြယ္ေနေပလိမ္႕မည္။ ေတာက္ပေသာ လျခမ္းကေလး ေပၚလြင္ထင္ရွားလာခိုက္တြင္ အေမွာင္ထု ထဲမွာ လ ၏ အရွိတရားတစ္ခုလံုး မေပ်ာက္ပ်က္သကဲ႕သို႕ ေလာက ကို သိျမင္ရေသာ အစိတ္အပိုင္း ဟူသမွ်သည္ အကန္႕အသတ္ေဘာင္ထဲက အရွိ အပိုင္းအစ မွ်သာ ျဖစ္ၿပီး ေလာက ၏ အလံုးစံုသေဘာ (သဗၺတၱ) မဟုတ္သည္ကို အသိေရာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ မိမိတို႕ ၾကည္႕ျမင္ေသာရႈေထာင္႕ ကိုလိုက္၍ အရွိပမာဏျခင္း ကြာျခားေနေပမည္။ ကမၻာေနလူသား အဖို႕ လ ကို ၾကည္႔လွ်င္ လင္ပန္းငယ္ အရြယ္ပမာဏမွ်ရွိေသာ အလင္းစက္၀ိုင္းေလး တစ္ခုသဖြယ္ ျမင္ေတြ႕ ရေပမည္။ သို႕ေသာ္ လေပၚေနသတၱ၀ါ အတြက္မူ လ သည္ အလြန္တရာက်ယ္ျပန္႕ႀကီးမားေသာ ေျမထုအစိုင္အခဲႀကီး ျဖစ္ေပမည္။ ကမၻာေနလူသား အဖို႕ လ၏ (အလြန္တရာက်ယ္ျပန္႕ႀကီးမားေသာ ေျမထုအစိုင္အခဲႀကီး) ဟူေသာ မ်က္ႏွာစာ သည္ ပုန္းကြယ္ေနသကဲ႕သို႕ လေပၚေနသတၱ၀ါ အတြက္လည္း လ ၏ (လင္ပန္းငယ္ အရြယ္ ပမာဏမွ်ရွိေသာ အလင္း
စက္၀ိုင္းေလး) ဟူေသာ မ်က္ႏွာစာ သည္ ပုန္းကြယ္ေန ေပလိမ္႕မည္။

အျငင္း၀ါက် မ်ားျဖင္႕ အစြန္းေရာက္အျမင္ပယ္ျခင္း ကို ျပဆိုပံု
ဟြာယင္းဒႆန ၏ အျမင္သည္ ယုတၱိေဗဒ အေတြးကို ေက်ာ္လြန္ေနေသာ အတကၠာ၀စာရ သစၥာတရား ျဖစ္ေသာ္လည္း ဟြာယင္းဒႆနပညာရွင္မ်ား သည္ ယုတၱိနည္းက် အျငင္း၀ါက် အတည္ျပဳအဆို၀ါက်မ်ား အားျဖင္႕လည္း ဤသို႕ ပံုေဖာ္ခဲ႕ပါ၏။

ေမး။      ။ ပရမတၳဓမၼတရား မ်ား သည္ အေၾကာင္းကို မွီစြဲျဖစ္ေပၚရေသာ္ေၾကာင္႕ ၎တို႕သည္ အရွိသေဘာလား မရွိသေဘာလား။
ေျဖ။       ။ ၎တို႕ သည္ အရွိသေဘာမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ၎ တို႕ သည္ မိမိ ကိုယ္ပိုင္အတၱသေဘာမွ ကင္းဆိတ္ၾကကုန္ ေသာေၾကာင္႕ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းကို မွီစြဲျဖစ္ေပၚရေသာ ပရမတၳဓမၼတရား မ်ား သည္ အနတၱ အသာရ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ၎ တို႕ သည္ မိမိ ကိုယ္ပိုင္အတၱသေဘာမွ ကင္းဆိတ္ေပ၏။

ေမး။      ။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ၎တို႕သည္ ပကတိမရွိေသာ ဗလာသက္သက္ သုည နတၳိတရားမ်ား သက္သက္ျဖစ္သလား။
ေျဖ။       ။ မဟုတ္ၾကပါ။ ၎တို႕ သည္ အေၾကာင္းကို မွီစြဲျဖစ္ေပၚရေသာ္ေၾကာင္႕ ပကတိအစမရွိေသာ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္ႏြယ္ရွိ တရားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပကတိမရွိေသာ ဗလာသက္သက္ သုည နတၳိတရားမ်ား မဟုတ္ပါ။

ေမး။      ။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ၎တို႕သည္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အရွိ (အတၳိဘာ၀) ႏွင္႕ မရွိ (နတၳိဘာ၀) မ်ား ရွိေနၾက ပါ သလား။
ေျဖ။       ။ မဟုတ္ၾကပါ။ ၎တို႕ သည္ ယင္းသေဘာ ႏွစ္ခုစလံုးမွ ကင္းလြတ္ေနေသာ အေၾကာင္းကို မွီစြဲျဖစ္ေပၚရေသာ ပရမတၳဓမၼတရား မ်ား သာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုတရားမ်ား ၏ အေၾကာင္းမွီအရွိသေဘာ ႏွင္႕ ပကတိအတၱသဘာ၀မရွိျခင္း (အနတၱ-အသာရ-သုညတ) တို႕ သည္ ႏွစ္ခုမျပား တစ္သားတည္းျဖစ္ေနေသာ သေဘာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေမး။      ။ ဤသို႕ျဖစ္ပါလွ်င္ ၎တို႕ သည္ အရွိ (အတၳိဘာ၀) ႏွင္႕ မရွိ (နတၳိဘာ၀) ႏွစ္ခုစလံုးမဟုတ္ေသာ အျခား သဘာ၀ တစ္ခု ျဖစ္ပါသလား။
ေျဖ။       ။ မဟုတ္ၾကပါ။ အရာခပ္သိမ္း၏ အေၾကာင္းမွီအျဖစ္သေဘာ=ဘာ၀ ႏွင္႕ အတၱအႏွစ္သားဆိတ္သုဥ္းျခင္း သေဘာ= သုညတာ တို႕သည္ တစ္ခုကို တစ္ခု မျငင္းဆန္မဖယ္ထုတ္ပဲ အတူတကြ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ အရာခပ္သိမ္း၏ အညမည သဟဇာတ ဂုဏ္သတၱိေၾကာင္႕ ၎တို႕သည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ စြဲမွီေထာက္တည္-စိမ္႕၀င္ေပါင္းစည္း လွ်က္ ျဖစ္တည္ေနႏိုင္ေသာ သေဘာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေမး။      ။ ေကာင္းပါၿပီ။ ဤသို႕ဆိုပါလွ်င္ အရာခပ္သိမ္း သည္ သုညတဓမၼခ်ည္းသက္သက္ပဲ ဟု ဆိုလို႕ရႏိုင္ပါသလား။
ေျဖ။       ။ မရႏိုင္ပါ။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထိုးထြင္ျမင္ေသာ ပညာစကၡဳ အားျဖင္႕သာ အရာခပ္သိမ္း သည္ သုညတဓမၼခ်ည္း သက္သက္ပဲ ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သာမန္အာရုံေတြ႕သိရႈျမင္ခံစားေသာေလာက ၀ယ္ အရာခပ္သိမ္း သည္ သုညတဓမၼခ်ည္း သက္သက္ပဲ မဟုတ္ၾကပါ။ အေၾကာင္းကို မွီစြဲေထာက္တည္လွ်က္ရွိေနေသာ ဓမၼတရားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အတည္ျပဳ၀ါက် မ်ားျဖင္႕ အစြန္းေရာက္အျမင္ပယ္ျခင္း ကို ျပဆိုပံု
ေမး။      ။ အေၾကာင္းကို မွီစြဲျဖစ္ေပၚရေသာ ပရမတၳဓမၼတရား မ်ား သည္ အရွိတရားမ်ား ျဖစ္ပါသလား။
ေျဖ။       ။ ဟုတ္ပါ၏။ အေၾကာင္းကို မွီစြဲျဖစ္ေပၚရေသာ ပရမတၳဓမၼတရား မ်ား သည္ တံလွ်ပ္အရိပ္ပမာ အရွိတရားမ်ား ျဖစ္ပါ၏။

ေမး။      ။ ဤသို႕ျဖစ္လွ်င္ ၎တို႕ သည္ မိမိ ကိုယ္ပိုင္အတၱသေဘာမွ ကင္းဆိတ္ေသာ သုညတဓမၼတရားမ်ား ျဖစ္ပါ သလား။
ေျဖ။       ။ ဟုတ္ပါ၏။ အေၾကာင္းကို မွီစြဲျဖစ္ေပၚရေသာ ပရမတၳဓမၼတရား မ်ား သည္ အနတၱ အသာရ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ၎ တို႕ သည္ မိမိ ကိုယ္ပိုင္အတၱသေဘာမွ ကင္းဆိတ္ေပ၏။

ေမး။      ။ ဤသို႕ျဖစ္လွ်င္ ၎တို႕ သည္ အေၾကာင္းမွီအျဖစ္သေဘာ=ဘာ၀ ႏွင္႕ အတၱအႏွစ္သားဆိတ္သုဥ္းျခင္း သေဘာ= သုညတာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျဖစ္ေနၾကပါသလား။
ေျဖ။       ။ ဟုတ္ပါ၏။ အေၾကာင္းမွီအျဖစ္သေဘာ=ဘာ၀ ႏွင္႕ အတၱအႏွစ္သားဆိတ္သုဥ္းျခင္းသေဘာ= သုညတ တို႕သည္ တစ္ခုႏွင္႕တစ္ခု အေလွ်ာ္ျဖစ္ၾကၿပီး အျပန္အလွန္ျငင္းဆန္ပယ္ထုတ္ေနၾကေသာ တရားမ်ား မဟုတ္ေသာ ေၾကာင္႕ျဖစ္၏။

ေမး။      ။ ဤသို႕ျဖစ္ပါလွ်င္ ၎တို႕ သည္ အရွိ (အတၳိဘာ၀) ႏွင္႕ မရွိ (နတၳိဘာ၀) ႏွစ္ခုစလံုးမဟုတ္ေသာ အျခား သဘာ၀ တစ္ခု ျဖစ္ပါသလား။
ေျဖ။       ။ ဟုတ္ပါ၏။ ၎တို႕ သည္ အရွိ (အတၳိဘာ၀) ႏွင္႕ မရွိ (နတၳိဘာ၀) ႏွစ္ခုစလံုးမဟုတ္ေသာ စြဲမွီျဖစ္ပြားျခင္း သဘာ၀ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ သဘာ၀) သာ ျဖစ္ၾကပါ၏။ စြဲမွီျဖစ္ပြားျခင္းသဘာ၀ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ သဘာ၀) အားျဖင္႕ ရႈေဒါင္႕တစ္ခုမွ အရာခပ္သိမ္း ကို ရွိသည္ ဟူ၍လည္းဆိုႏိုင္၏။ ရႈေဒါင္႕တစ္ခုမွ အရာခပ္သိမ္း ကို မရွိဟူ၍လည္းဆိုႏိုင္၏။ ရႈေဒါင္႕တစ္ခုမွ အရာခပ္သိမ္း ကို ရွိ လည္းမရွိ- မရွိ လည္းမရွိ ဟူ၍လည္းဆိုႏိုင္၏။ ရႈေဒါင္႕တစ္ခုမွ အရပ္ခပ္သိမ္း ကို ရွိသည္ လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္ ဟူ၍လည္းဆိုႏိုင္၏။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ စြဲမွီျဖစ္ပြားျခင္းသဘာ၀ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ သဘာ၀) သည္ မိမိ ၏ ပင္ကိုယ္ပကတိသဘာ၀ အားျဖင္႕ အစြန္းတရား ေကာဋိ ဟူသမွ်တို႕မွ လြတ္ေျမာက္ ေနေသာေၾကာင္႕ေပတည္း။


ဟြာယင္းဒႆနအျမင္ ၏ ဓမၼက်င္႕စဥ္အေပၚသက္ေရာက္မႈ
ဟြာယင္း ဒႆနအျမင္ သည္ က်င္႕စဥ္အားျဖင္႕ ခ်န္ (ဇင္) ဓမၼတရား ၏ ရုတ္ခ်ည္းထိုးထြင္းသိျမင္မႈ (ခိပၸဘိညာ ဉာဏ) အျမင္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ အယူအဆျဖစ္လာခဲ႕ ေလသည္။ ဟြာယင္း ဒႆနအျမင္ သည္ စၾက၀ဠာ အနႏၱ ၌ တစ္ျပန္႕ တည္းတစ္သားတည္း ကိန္း၀ပ္တည္ရွိေနေသာ ဗုဒၶသဘာ၀=တထာဂတဂဗၻ သေဘာကို အေျခခံ သည္႕ အျပင္ ၎၏ အရာခပ္သိမ္း၏ အျပန္အလွန္စိမ္႕၀င္ထြင္းေဖါက္တည္ရွိျခင္း ဂမၻီရဓမၼ အျမင္ သေဘာအရ ပထမ ေဗာဓိသတၱဘူမိ ၌ပင္ ေနာက္ဆံုးဘူမိအဆင္႕၏ သစၥာအလင္းေရာင္ က ထြန္းလင္းၿပီးျဖစ္သည္။ အတိတ္ (ခရီးအစ) သည္ အနာဂတ္ (ခရီးပန္းတိုင္) အတြင္း၌ ကိန္း၀ပ္တည္ေနသကဲ႕သို႕ အနာဂတ္ သည္လည္း အတိတ္ကာလအတြင္း သိုမွီးတည္ရွိၿပီး ျဖစ္၏။

ဟြာယင္း ဒႆနအျမင္ အရ ေဗာဓိသတၱသည္ မိမိ ၏ နဂိုမူလ ဗုဒၶသဘာ၀ ကို သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ မိမိကိုယ္ကို ဗုဒၶရွင္ေတာ္တစ္ဆူပမာ ေနထိုင္က်င္႕သံုးရွင္သနေလသည္္ ။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္အျဖစ္ဟူေသာ ပန္းတိုင္ကို မမွိတ္မသုံ ယံုၾကည္ ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ေဗာဓိသတၱလမ္းစဥ္တစ္ခုလုံး၏ အဆံုးသတ္ပမာျဖစ္ေတာ႕၏။ ဟြာယင္း ဒႆနပညာရွင္ ဥပသကာ လိေတာင္စြမ္ (Li T’ung-hsüan; 635–730) ၏ အယူအဆ အလိုအရ မိမိ၏ သစၥာဉာဏ္အလင္းေရာင္ ပြင္႕ထြန္းႏိုင္ေျခကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ သစၥာဉာဏ္အလင္းေရာင္ ၏ ျဖစ္တည္ျခင္း သေဘာျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဖဆန္ ၏ အလိုအရ ဆိုလွ်င္ ရုတ္ခ်ည္းသစၥာဉာဏ္အလင္းပြင္႕ျခင္း သည္ မျငင္းႏိုင္ေသာ အမွန္တရားျဖစ္၏။
ပကတိပရမတၳသစၥာတရား (တထတာ) သည္ ဘာသာစကား ႏွင္႕ ေတြးဉာဏ္ ၏ အကန္႕အသတ္ဟူသမွ်တို႕ကို ေက်ာ္ လြန္ေနေသာေၾကာင္႕ တထတာ ဆီသို႕ ေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္ေသာ မဂ္ဉာဏ္အဆင္႕ဆင္႕ မလိုအပ္ေခ်။ တထတာ ဟူသည္ ဖန္တီးျပဳလုပ္၍လည္းမရစေကာင္း သလို အေၾကာင္းတရားတို႕ေၾကာင္႕ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ အက်ိဳးတရားတစ္ခု လည္း မဟုတ္ေသာေၾကာင္႕ တထတာ ကို အသိႀကီးသိျမင္၍ သစၥာဉာဏ္အလင္းေရာင္ ပြင္႕ထြန္းႏိုင္ေျခ မွာ ရုတ္ခ်ည္း သစၥာဉာဏ္အလင္းပြင္႕ျခင္း မွတစ္ပါး အျခားနည္းမရွိေခ်။ ဥပမာ အိပ္မက္ မက္ေနသူသည္ မိမိ ကိုယ္ပိုင္အဇၨ်တၳေလာက အတြင္းမွ စိတ္ဖန္ရုပ္သြင္မ်ား ျဖင္႕ေနထိုင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး သူ အိပ္မက္မွ ႏိုးထလာျခင္းသည္ ရုတ္တရက္ႏိုးထလာျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ သူ အိပ္မက္မွ ႏိုးထလာေသာ အခါ၀ယ္ ပကတိအမွန္ရွိေနေသာ ဗဟိဒၶေလာကႀကီး ကို ရုတ္ခ်ည္းျမင္ေတြ႕ ရသည္ဟုဆိုရာ၀ယ္ အိပ္မက္မွ ႏိုးထလာျခင္းသည္ ပကတိအမွန္ရွိေနေသာ ဗဟိဒၶေလာကႀကီး ကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးသည္ ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ထို႕အတူ တထတာ ကို သိျမင္ျခင္းသည္ မရွိေသာ အရာကို အရွိဖန္တီးလုပ္ယူၿပီး သိျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ ပကတိ နဂိုအရွိတရား အေပၚ ဖုံးကာထားေသာ အကြယ္အကာမ်ား ကို ခြာခ်ျခင္း သာ ျဖစ္၏။

ေလာက ရႈေထာင္႕ဖက္မွ ေဖၚျပေသာ မဂ္ဥာဏ္အဆင္႕ဆင္႕ တိုးတက္ျခင္းသည္ အမွန္စင္စစ္ ေလာကလြန္ သစၥာတရား ၏ ရႈေထာင္႕ဖက္မွ ၾကည္႕လွ်င္ အဓိပၸါယ္ အလွ်ဥ္းမရွိေခ်။ တထတာ တည္းဟူေသာ ေလာကလြန္ သစၥာတရား ၏ ရွိမႈ နယ္ပယ္ တြင္ နိမ္႕ျခင္း ျမင္႕ျခင္း ယုတ္ျခင္း ျမတ္ျခင္း ညစ္ေထးျခင္း သန္႕စင္ျခင္း မသိျခင္း ႏွင္႕ သိျခင္း စေသာ ဆန္႕က်င္ ဒြႏၷတရားမ်ား မရွိေသာေၾကာင္႕ ျဖစ္၏။ႏွစ္ခုမျပားေသာ အဒြယတာ-တရား သည္ ႏုတ္ပယ္စရာမရွိသလို ျဖည္႕စြက္ေပး စရာ လည္းနတၳိ ျဖစ္ေသာ ပကတိအတိုင္းတိုင္းၿပီးျပည္႕စံုေနေသာ ဧေကာဓေမၼာ ျဖစ္ပါေပ၏။

သိဒၶတၳ ၀တၱဳ မွ ေျပာေသာ ဟြာယင္းဓမၼေဒသနာ
ယခုအထိ တစ္ခုတ္တစ္ရ ေဆြးေႏြးခဲ႕ေသာ ဟြာယင္းဓမၼေဒသနာ ကို က်ားစီးဖားစီး အားထုတ္ဖတ္ရႈခဲ႕ေသာ စာရႈသူမိတ္ေဆြ ၏ ဇြဲနပဲသတၱိကို ခ်ီးက်ဴးမိပါ၏။ ဤတရားနက္ ဒႆန ကို ၀တၱဳ အသြင္ျဖင္႕ေဖၚက်ဴးသီဖြဲ႕ရာ၀ယ္ ဂ်ာမန္ စာေရးဆရာႀကီး ဟာမန္ဟက္စ္ ၏ Siddhartha ၀တၱဳ (ပါရဂူ ျမန္မာျပန္ဆိုေသာ သိဒၶတၳ ၀တၱဳ ) ကို မထည္႕သြင္း မေဖာ္ျပလွ်င္ ျပည္႕စံုအံ႕မထင္ေပ။

ဇာတ္လမ္းအရ သိဒၶတၳ သည္လူေခ်ာလူလွ ျဗဟၼဏလုလင္တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ ရိုးရာဘာသာေရးဓေလ႕ထံုးစံမ်ား ကို ၿငီးေငြ႕ေသာေၾကာင္႕ သစၥာတရားရွာမွီးရန္အတြက္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ေဂါ၀ိႏၵ ႏွင္႕အတူ မိသားစုဘ၀ ကို စြန္႕ခဲ႕ၿပီး တပ က်င္႕ေသာ ဆာဒူးသူေတာ္စင္မ်ားထံ တပည္႕ခံခဲ႕ၾက၏။တပ အက်င္႕၏ အက်ိဳးမၿပီးပံု ကို သိျမင္ၾကေသာေၾကာင္႕ ဆာဒူးမ်ား ကို စြန္႕ခြာလွ်က္ ေဂါတမဗုဒၶရွင္ေတာ္ထံ သို႕ ေရာက္ရွိခဲ႕ၾက၏။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ေဂါ၀ိႏၶက ဗုဒၶ၏ သာ၀က ျဖစ္ခဲ႕ေသာ္လည္း အေတြးနက္သမား သိဒၶတၳ ကမူ ဗုဒၶႏွင္႕ စကားစစ္ထိုး၍ အျမင္မတူညီခဲ႕ပဲ သူငယ္ခ်င္း ႏွင္႕လမ္းခြဲခဲ႕၏။

သိဒၶတၳ သည္ ေယာဂီဘ၀ ကို စြန္႕လွ်က္ ကေခ်သည္ မိန္းမလွ ကမလာ ႏွင္႕ေတြ႕ဆံုခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ႕၏။ ကုန္သည္ ကာမဆြာမိထံတြင္ ေလာကေရးရာ အတတ္ပညာမ်ား သင္ယူခဲ႕၏။ ကိေလသာ ညြန္ေပ်ာင္းသို႕သက္ဆင္းခဲ႕ေသာ္လည္း ဘ၀ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ကို မေတြ႕ျပန္သျဖင္႕ ကမလာ ထံမွလည္းစြန္႕ခြာခဲ႕ျပန္ရာ ေနာက္ဆံုး ျမစ္ႀကီးတစ္စင္းအနားမွ ကူးတို႕ဆရာႀကီး ၀ါသုေဒ၀ ႏွင္႕ ခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ႕၏။ ၀ါသုေဒ၀ သည္ ဗုဒၶ ကဲ႕သို႕ ဓမၼေဒသနာမ်ား ကို တိုက္ရိုက္ မေဟာၾကားေသာ္လည္း သိဒၶတၳ ကို စာနာနားလည္မႈ ျဖင္႕ ဘ၀၏ နက္နဲမႈ ကို သင္ျပေပး၏။ ၀ါသုေဒ၀ ၏ ဆရာသခင္ သည္ ကား တစ္သြင္သြင္စီးေနေသာ ျမစ္ႀကီးသာလွ်င္ျဖစ္၏။ ျမစ္၏ ေတးသံ ကို စူးနစ္၀င္စားရင္ သိဒၶတၳ တရားသိျမင္ပံု ကို ဤသို႕လွပစြာ ေရးဖြဲ႕ထား၏။

((သိဒၶတၳသည္ ႀကိဳးစားၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၾကည့္သည္။ သူ႔ဖခင္၏႐ုပ္ပံု၊သူကိုယ္ တုိင္၏႐ုပ္ပံု၊ သူ႔သား၏႐ုပ္ပံုတို႔သည္ အားလံုးပင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေရာေနၾကသည္။ ကမလာ၏႐ုပ္ပံုလည္း ေပၚလာၿပီး စီးသြားေလသည္။ ေဂါဝိႏၵႏွင့္အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ႐ုပ္ပံုမ်ားလည္းေပၚလာၿပီး  စီးရာပါသြားၾကေလသည္။ သူတို႔အားလံုးသည္ ျမစ္၏အစိတ္အပုိင္း မ်ားျဖစ္သြားၾကသည္။

ယင္းအခ်က္သည္ သူတို႔အားလံုး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ တမ္းတျခင္း၊ ေတာင့္တျခင္း၊
ဒုကၡခံစားျခင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမစ္၏အသံသည္ ေတာင့္တျခင္း အျပည့္ရွိသည္။ နာက်င္ေသာ
ဒုကၡေဝဒနာအျပည့္ ရွိေနသည္။ မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရဲေသာ အလိုဆႏၵ အျပည့္ရွိေနသည္။ ျမစ္သည္
သူ၏ရည္မွန္းခ်က္ရွိရာသို႔ စီးသြားေနသည္။ သိဒၶတၳသည္ ျမစ္အား သြက္လက္လ်င္ျမန္စြာ
စီးဆင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမစ္၏ကိုယ္ထည္ကို သူကိုယ္တုိင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူ႔ေဆြမ်ိဳး
မိတ္သဂၤဟမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူေတြ႔ျမင္ခဲ႕ေသာ လူတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ဖန္တီးထား
သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ အားလံုးေသာ ေရတို႔သည္ သြက္လက္လ်င္ျမန္စြာ စီးဆင္းေနၾကသည္။
ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံစား၍ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိရာသို႔ စီးဆင္းေနၾကသည္။ မ်ားစြာေသာ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားရွိရာသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေရတံခြန္သို႔လည္းေကာင္း၊ သမုဒၵရာသို႔လည္းေကာင္း
စီးဆင္းေန ၾကသည္။ အားလံုးေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။ ရည္မွန္းခ်က္
တစ္ခုအၿပီးတြင္ တစ္ခုေပၚလာသည္။ ေရသည္ ေရေငြ႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသည္။ အေပၚသို႔တက္သည္။
မုိးျဖစ္ၿပီး တစ္ဖန္ ေအာက္သို႔ ျပန္က်လာသည္။ စိမ့္စမ္းျဖစ္လာသည္။ ေခ်ာင္းငယ္၊ေျမာင္းငယ္ျဖစ္ လာသည္။ ျမစ္ျဖစ္လာသည္။ အသစ္တစ္ဖန္ ေျပာင္းလဲလာသည္။ အသစ္တစ္ဖန္စီးဆင္းလာသည္။ လိုလားေတာင့္တေနသည့္အသံကမူ ေျပာင္းလဲမသြားေပ။ ရွာမီွးေနေသာထိုအသံသည္ ၾကင္နာဖြယ္ ပ့ဲတင္္ထပ္ေနတုန္းပင ္ ရိွသည္။ သို႔ရာတြင ္ အျခားေသာအသံမ်ားလည္း ထိုအသံႏွင့္ အတူတကြပင္ ေပါင္းစုေနၾကသည္။ ဝမ္းနည္းသံ၊ ဝမ္းသာသံ၊ ေကာင္းသံ၊ ဆုိးသံ၊ရယ္သံ၊ ငိုသံ၊ အသံေပါင္းတရာ၊ အသံေပါင္း အေထာင္တို႔ ေပါင္းစုေနၾကသည္။

သိဒၶတၳနားေထာင္ေနသည္။ ယခုအခါ၌ သူသည္ အေတြးအာ႐ံုစုိက္ၿပီး နားေထာင္ေနသည္။
မိမိကိုယ္ကိုပင္ မိမိေမ့ေလ်ာ့ေနသည္။ သုညျဖစ္ေနသည္။ အရာဝတၳဳဟူသမွ်ကို မိမိႏွင့္
တစ္သားတည္း ျဖစ္ေအာင္ သြတ္သြင္းေနသည္။ သူသည္ ယခုအခါတြင္ နားေထာင္နည္းအတတ္
ပညာကို ပုိင္ႏုိင္စြာ နားလည္တတ္ေျမာက္ၿပီဟု သတိျပဳမိေလသည္။ ယင္းအရာအားလံုးကို
ျမစ္ထဲတြင္ရွိေသာ ယင္းအသံမ်ိဳးစံုကို သူသည္ ယခင္အခါကလည္း မၾကာခဏ ၾကားခဲ့ဖူးသည္။
သို႔ရာတြင္ ယေန႔ထိုအသံမ်ားသည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ျမည္ေနၾကသည္။ သူသည္ အသံမ်ားကို
တစ္သံႏွင့္တစ္သံ မခြဲျခားတတ္ေတာ့ေပ။ ရယ္သံႏွင့္ငိုသံတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ကေလးဆန္သည့္
အသံႏွင့္လူႀကီးဆန္သည့္ အသံတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တစ္သံတည္းလိုလိုပင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။
ထိုအသံအားလံုး တစ္ခုသည္ အျခားတစ္ခု၏အဂၤါအစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ ေမွ်ာ္လင့္တမ္းတ
လ်က္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ညည္းတြားသံသည္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွင္တို႔၏ ရယ္ေမာသံသည္
လည္းေကာင္း၊ နာၾကည္းသူတို႔၏ ႀကိမ္းဝါးသံသည္ လည္းေကာင္း၊ အေလာသံုးဆယ္ျဖစ္ေနသူတို႔၏
ညည္းညဴသံတို႔သည္လည္းေကာင္း အားလံုးေသာအသံတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနၾက
သည္။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ယွက္ေနၾကသည္။ အရာအေထာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
ရစ္ပတ္လိမ္တြယ္ေနၾကသည္။ ယင္းအသံအားလုံုးသည္ ယင္း ရည္မွန္းခ်က္အားလံုးသည္ ယင္းေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတခ်က္ အားလံုးသည္ ယင္းဝမ္းနည္းမႈအားလံုးသည္၊ ယင္းဝမ္းသာမႈ အားလံုး သည္၊ ယင္းအေကာင္းႏွင့္အဆိုး အားလံုးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေပါင္းစပ္ၿပီး ကမာၻေလာက
ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအရာအားလံုး ေပါင္းစပ္ၿပီး အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ အစဥ္အတန္း ျဖစ္ေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဘဝ၏ တူရိယာျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သိဒၶတၳသည္ အာ႐ံုစူးစုိက္စြာျဖင့္ ျမစ္ကို နားေထာင္ေနေသာအခါ၊ ဤအရာအေထာင္ေသာ
အသံမ်ား၏ သီခ်င္းသံ ဆိုသံကို နားေထာင္ေနေသာအခါ၊ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ ဝမ္းသာျခင္းကို
နားေထာင္ရပ္လုိက္ေသာအခါ၊ မိမိ၏စိတ္ႏွလံုးကို အသံတစ္သံတည္း၌သာလွ်င္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္
မထားေတာ့ဘဲ အသံအားလံုးကို နားေထာင္ေသာအခါ၊ အျပည့္အစံုကို နားေထာင္ၾကည့္ေသာအခါ၊
ေပါင္းစည္းဆက္စပ္ျခင္းကို နားေထာင္ၾကည့္ေသာအခါ၊ ထိုအရာအေထာင္ေသာ အသံတို႔၏
မဟာသီခ်င္း ဂီတသံတို႔ျဖင့္ ‘ဥံဳ’ ဟူေသာ၊ ျပည့္စံုျခင္းဟူေသာစကား တစ္လံုးျဖစ္ေနသည္ကို
ၾကားရေလ၏။))

ျမစ္ကမ္းပါးမွ သိဒၶတၳ ထိုးထြင္းသိျမင္လိုက္ရေသာ အရာခပ္သိမ္း၏ ေပါင္းစည္းဆက္စပ္မႈတရား (ဥံဳ) သည္ စင္စစ္ ဟြာယင္းဒႆနမွ ဆိုခဲ႕ၿပီးေသာ (ရွိ-ရွိ-၀ု-အိုက္=အရာအားလံုး အျပန္အလွန္ထြင္းေဖါက္စိမ္႕၀င္ေနမႈသဘာ၀) သာလွ်င္ ျဖစ္ပါ၏။ သိဒၶတၳ ၏ ဘ၀ခရီး ကို ေဗာဓိသတၱ သုဓန ၏ တရားရွာ ခရီး ႏွင္႕ စပ္ဟပ္ရႈျမင္ၾကည္႕လွ်င္ ပို အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္ ေပလိမ္႕မည္။

သိဒၶတၳ သိျမင္ရေသာ ဓမၼ သည္ ဆန္႕က်င္ဖက္သေဘာမ်ား အျပန္အလွန္ထပ္တူျဖစ္ေနၾကေသာ ဧေကာဓေမၼာ ပင္ျဖစ္၏။ ေနာက္ဆံုး ဇာတ္၀င္ခန္းတြင္ မိတ္ေဆြ ေဂါ၀ိႏၵ ႏွင္႕ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ခ်ိန္တြင္ မိမိ တရားအသိအျမင္ ကို သိဒၶတၳ က ဤသို႕ လင္းျပ၏။

((နားေထာင္ မိတ္ေဆြ၊ ငါလဲပဲ အျပစ္မကင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္၊ မင္းလဲ အျပစ္မကင္းတဲ့
ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္၊ သို႔ေပမယ့္ အျပစ္မကင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ဟာလဲ တစ္ဖန္
ျဗဟၼာျဖစ္မွာပဲ၊ တစ္ေန႔က်ရင္ နိဗၺာန္ကို ရမွာပဲ၊ တစ္ေန႔က်ရင္ ဗုဒၶတစ္ဦး ျဖစ္မွာပဲ။ အခုအခါမွာေတာ့
အဲဒီ ‘တစ္ေန႔က်ရင္’ ဆိုတာဟာ စိတ္ကူးယဥ္မွ်သာ ျဖစ္တယ္၊ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မွ်သာ ျဖစ္တယ္၊
အျပစ္မကင္းတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ဟာ ဗုဒၶန႔ဲတူတဲ့အဆင့္သို႔သြားတဲ့ လမ္းမေပၚမွာ သြားမေနဘူး၊
တိုးတက္မေနဘူး၊ သို႔ေပမယ့္ ငါတို႔ရဲ႕အေတြးအၾကံကေတာ့ အဲဒါကလြဲၿပီး တျခားအရာဝတၳဳကို
ေတြးေခၚၾကံဆျခင္းကိုေတာင္မွ မလုပ္ႏုိင္ေပဘူး၊ ဟင့္အင္း၊ အဲဒီလို မဟုတ္ဘူး၊ အမွန္တကယ္
ျဖစ္လတၱံ႔ျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဟာ အျပစ္မကင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္မွာ မဆြကတည္းက ကိန္းေအာင္းေနတယ္၊
အနာဂတ္ဟာ ယခင္ကတည္းက ထိုေနရာမွာ တည္ရွိေနတယ္၊ သူ႔မွာေရာ မင္းမွာေရာ လူတုိင္းမွာ
ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ ျဖစ္လတၱံ႔ျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶကို အသိအမွတ္ျပဳရလိမ့္မယ္၊ ေဂါဝိႏၵ၊ ဒီကမာၻေလာကဟာ
မျပည့္စံုတာ မဟုတ္ဘူး၊ ျပည့္စံုမႈကို တစ္ျဖည္းျဖည္းတစ္စစ တုိးသြားေနတာလဲမဟုတ္ဘူး၊
ဒီကမာၻေလာကဟာ ခဏတုိင္း ခဏတုိင္းမွာ ျပည့္စံုမႈရွိတယ္၊ အျပစ္ဟူသမွ်ရဲ႕အတြင္းမွာလဲ
ဂုဏ္ေက်းဇူးရွိေနတယ္၊ ကေလးသူငယ္အားလံုးဟာ ျဖစ္လတၱံ႔လူႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကတယ္၊ ႏုိ႔စို႔ကေလး
တစ္ေယာက္ရဲ႕အတြင္းမွာ ေသျခင္း သေဘာတရား ကိန္းေအာင္းေနတယ္၊ ေသသူမွန္သမွ်ရဲ႕
အတြင္းမွာလဲ ထာဝရ အသက္ဇီဝိန္ရွိေနတယ္၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအေနျဖင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို
လမ္းခရီးမွာ ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး ေရာက္ေနၿပီလဲလ ို႔ ၾကည့္ဖို႔ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ဓါးျပန႔ ဲ
ေႂကြအန္ေလာင္းကစားသမားမွာလဲ ဗုဒၶကိန္းေအာင္းေနတယ္၊ ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္တဲ့ ျဗာဟၼဏမွာလဲ
ဓါးျပ ပုန္းကြယ္ေနတယ္၊ ကမၼ႒ာန္း ဘာဝနာကို အတြင္းႏိႈက္ၿပီး ပြားမ်ားေနတဲ့အခါမွာဆိုရင္
အခ်ိန္ကာလအဖံုးကိုဖြင့္ၿပီး အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ၾကည့္ႏုိင္တယ္၊
အဲဒီအခါမွာဆိုရင္ အရာဝတၳဳဟူသမွ်ဟာ ေကာင္းတယ္၊ ျပည့္စံုတယ္၊ အရာဝတၳဳဟူသမွ်ဟာ
ျဗဟၼာျဖစ္တယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ငါ သေဘာေပါက္တာကေတာ့ ရွိရွိသမွ် အရာဝတၳဳဟာ ေကာင္းတယ္၊
ေသျခင္းေရာ၊ အသက္ရွင္ျခင္းေရာ၊ ေကာင္းမႈေရာ၊ မေကာင္းမႈေရာ၊ ပညာရွိျခင္းေရာ၊ မုိက္မဲျခင္းေရာ
အားလံုးေကာင္းတယ္၊ အရာဝတၳဳဟူသမွ်ဟာ လိုအပ္တယ္၊ အရာဝတၳဳဟူသမွ်နဲ႔ ငါသေဘာခ်င္း
ကိုက္ညီဖို႔ပဲလိုတယ္၊ ငါ့ရဲ႕လက္ခံမႈ၊ ငါ့ရဲ႕ေမတၱာေရွ႕ထားတဲ့နားလည္မႈပဲလိုတယ္၊ အဲဒါေတြရွိရင္
ငါ့အတြက္ ဘာမဆို ေကာင္းမွာပဲ၊ ဘယ္အရာဝတၳဳမွ ငါ့ကို အက်ိဳးယုတ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး၊
ငါဟာ မိမိရ႕ဲ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႕အတၱမွတစ္ဆင့္ ဘယ္လိုသင္ၾကားတတ္ေျမာက္သလဲဆိုရင္ ငါ့အတြက ္
မေကာင္းမႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းဟာလဲ လိုအပ္တာပဲ။ ငါ့အတြက္ ကာမဂုဏ္ အာ႐ံုကို ခံစားစံစားျခင္းလဲပဲ
လိုအပ္တာပဲ။ ပစၥည္းဥစၥာရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းတို႔၊ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္း
အေတြ႔အၾကံဳတို႔လည္း လိုအပ္တာပဲ၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ အဲဒီလိုျဖစ္မွ ငါ အဲဒါေတြကို မဆန္႔က်င္ဖို႔
နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္မယ္။ ကမာၻေလာကႀကီးကို ခ်စ္ဖို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္မယ္။ အဲဒါမွ
ငါ ဒီကမာၻေလာကကို လုိလားေမွ်ာ္မွန္းေနတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ ကမာၻေလာက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ျဖစ္ေစ၊
ျပည့္စုံမႈရ႕ဲ စိတ္ကူးယဥ္အသြင္အျပင္္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးန႔ျဲဖစ္ေစ ႏိႈင္းယွဥ္ဖို႕မလိုေတာ့ဘဲ သူ႔အတိုင္း လက္ခံႏုိင္တဲ့၊ ခ်စ္ႏုိင္တဲ့၊ သူ႔အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္သတၱိမ်ိဳး ငါ့မွာ ေပၚလာႏုိင္မယ္၊။

ေဂါဝိႏၵ၊ အခု ေျပာျပတာေတြဟာ င့ါစိတ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ အေတြးအေခၚတစ္ခ်ိဳ႕ဆိုပါေတာ့”
သိဒၶတၳသည္ ေအာက္ဘက္ငံု႔ၿပီး ေျမႀကီးေပၚမွ ေက်ာက္ခဲတစ္လံုးကို ေကာက္ယူၿပီးလွ်င္
လက္ထဲ၌ ကိုင္ထားေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ခဲကို ေမွာက္ခ်ည္ လွန္ခ်ည္လုပ္ၿပီး ဆက္ေျပာ
ေလ၏။

“ဒီဟာ ေက်ာက္ခဲတစ္ခုျဖစ္တယ္။ အခ်ိန္ကာလရဲ႕တုိင္းတာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု အတြင္းမွာ
ဒီေက်ာက္ခဲဟာ ေျမႀကီးျဖစ္သြားဖို႔ ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျမႀကီးကေန သစ္ပင္၊ တိရစၧာန္၊ လူလဲပဲ
ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ အဲဒီမတုိင္ခင္ဆိုလွ်င္ ဒီ ေက်ာက္ခဲဟာ ေက်ာက္ခဲတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္တယ္။
ဘာတန္ဖိုးမွ်မရွိ။ ေမာဟတည္းဟူေသာ ကမာၻေလာကရဲ႕ အရာဝတၳဳတစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္လို႕
ငါဆိုရလိမ့္မယ္။ သို႔ေပမယ့္ ေျပာင္းလဲမႈစက္ရဟတ္အတြင္းမွာပဲ တစ္ေန႔ လူ သို႔မဟုတ္ အတၱ
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီ ေက်ာက္ခဲဟာ တန္ဖိုး မေသးေပဘူး။ အဲဒါ ငါ့အေနန ႔ဲ
စဥ္းစားသင့္တဲ့ အခ်က္ပဲ။ သို႔ေပမယ့္ ငါ စဥ္းစားၾကည့္တယ္။ ဒီ ေက်ာက္ခဲဟာ ေက်ာက္ခဲျဖစ္တယ္။
တိရစၧာန္လဲျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္လဲျဖစ္တယ္၊ ဗုဒၶလည္းျဖစ္တယ္၊ ငါ ဒီေက်ာက္ခဲကို ေလးစားတာ၊
ခ်စ္တာဟာ ေက်ာက္ခဲဟာတစ္ခ်ိန္မွာ အရာဝတၳဳတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္က်ေတာ့ တစ္ျခားအရာ
ဝတၳဳတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ အရာဝတၳဳအားလုံးျဖစ္ခ့ၿဲပီး အခါခပ္သိမ္း
အရာဝတၳဳ အားလံုးျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ငါ ဒီေက်ာက္ခဲကို ခ်စ္တာဟာ
ေက်ာက္ခဲတစ္ခဲျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ယေန႔အခု ဒီ ေက်ာက္ခဲကို ေက်ာက္ခဲလို႔ပဲ ငါ
ထင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕လွပတဲ့ အေျပာက္တုိင္းအေျပာက္တုိင္းမွာ၊ အေခါင္းတုိင္း
အေခါင္းတုိင္းမွာ၊ သူ႔ရဲ႕အဝါေရာင္မွာ၊ ညိဳ႕မိႈင္းတဲ့ အေရာင္မွာ ေခါက္လုိက္တဲ့အခါ ေတြ႔ရတဲ့
မာေက်ာတဲ့ သေဘာနဲ႔ ျမည္တဲ့အသံမွာ၊ သူ႔အေပၚလႊာမွာ ရွိတဲ့ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့သေဘာ သို႔မဟုတ္
စိုထုိင္းတဲ့ သေဘာမွာ တန္ဖိုးကို၊ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ငါျမင္ရတယ္။ ဆီ သို႔မဟုတ္ ဆပ္ျပာလို႔
ထင္ရတဲ့ ေက်ာက္ခဲမ်ားလဲရွိတယ္။ သစ္ရြက္သို႔မဟုတ္ သဲလို႔ ထင္ရတဲ့ ေက်ာက္ခဲမ်ားလဲရွိတယ္။
အဲဒီေက်ာက္ခဲေတြထဲက ေက်ာက္ခဲတိုင္းဟာ တစ္ခုန႔တစ္ခုမတူဘဲ ကိုယ့္နည္းန ႔ဲ ကိုယ္ ‘ဥံဳ’ ကို
ပူေဇာ္ၾကတယ္။ ေက်ာက္ခဲတုိင္း ေက်ာက္ခဲတုိင္းဟာ ျဗဟၼျဖစ္တယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ
ေက်ာက္ခဲလဲပဲျဖစ္တယ္။ ဆီ သို႔မဟုတ္ ဆပ္ျပာလို၏ ခၽြဲပ်စ္လဲ ခၽြဲပ်စ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ငါ
သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ျဖစ္တာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ငါ သူ႔ကို အံ့ၾသစရာေကာင္းတယ္။
ပူေဇာ္စရာေကာင္းတယ္လို႔ထင္တာေပါ့။ သို႔ေပမယ့္ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ငါ ထပ္မေျပာ
ေတာ့ဘူး။ စကားလုံးေတြဟာ အေတြးကို ေကာင္းေကာင္းမေဖာ္ျပၾကပါဘူး။ အေတြးဟာ စကားလုံးန ႔ဲ
ေဖာ္ျပလိုက္ရင္ နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ ကြဲျပားျခားနားသြားတယ္။ နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ ေဖာက္ျပန္သြားတယ္။
မိုက္မဲသြားတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္အေနန႕ဲ တန္ဖိုးထားတဲ့ အသိဉာဏ္န႔ ဲ ယွဥ္တယ္လို႕ ထင္တဲ့အရာဝတၳဳ တစ္ခုဟာ အျခားပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္အဖ႔ိုမွာ အဓိပၸါယ္မရိွ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရတဲ့အတြက္လဲ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္း ျဖစ္မိတယ္))

သိဒၶတၳ ရွင္းျပေသာ ဓမၼသည္ ပကတိအတိုင္းတိုင္း ဖန္တီးျဖည္႕စြက္စရာမလိုပဲ ၿပီးျပည္႕စံုေနေသာ သမႏၱပရိပုဏၰဓမၼ ျဖစ္၏။ ဟြာယင္းဗုဒၶဓမၼ အျမင္အစစ္ ျဖစ္၏။ သိဒၶတၳ က ေက်ာက္ခဲေလးတစ္လံုးျဖင္႕ ဥပမာ ထား ရွင္းျပခဲ႕၏။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာ၀တၱဳတို႕ အရာအေထာင္ေသာ နည္းမ်ားျဖင္႕ စပ္ယွက္ဆက္ႏြယ္ စိမ္႕၀င္ေပါင္းစည္းေနၾက ေသာ ေလာကဓါတ္ တစ္ခုလံုး၌ ေက်ာက္ခဲ သည္ ေက်ာက္ခဲ ျဖစ္သကဲ႕သို႕ ေက်ာက္ခဲ သည္ အရာခပ္သိမ္းလည္း ျဖစ္၏။ အရာခပ္သိမ္း သည္ ေက်ာက္ခဲ အတြင္း၌ တည္ေနသကဲ႕သို႕ ေက်ာက္ခဲသည္လဲ အရာခပ္သိမ္း၏ အတြင္း၌ တည္ေန၏။ ေက်ာက္ခဲ ကို အျခားေသာ အရာခပ္သိမ္းမွ တစ္သီးတစ္ျခား တည္ရွိေနေသာ အရာ အျဖစ္ ျမင္ေနျခင္းသည္ ေ၀ါဟာရစကားလံုး ႏွင္႕ ပညတ္သေကၤတမ်ား၏ မာယာ ဖံုးလႊမ္းေနျခင္းမွ်သာျဖစ္၏။ ထို မာယာ၀ိပၸလႅာသ တရား၏ အဖံုးအကာ ကို ဆြဲခြါခ်လိုက္လွ်င္ အရာခပ္သိမ္း၏ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ (ရွိ-ရွိ-၀ု-အိုက္) သေဘာ ကို မ်က္ေမွာက္ထင္ထင္ သိျမင္ရမည္သာျဖစ္၏။

သို႕ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြျဖစ္သူမွာ အသိမေရာက္ သေဘာမေပါက္ႏိုင္သျဖင္႕ သိဒၶတၳ က ဘာသာစကားကို လြန္ေသာ သင္ၾကားခ်က္တစ္ခု ကို ျပခဲ႕၏။ သိဒၶတၳ က သူ႕ နဖူး ကို နမ္းရန္ မိတ္ေဆြ ေဂါ၀ိႏၵ ကို ေတာင္းဆိုသည္႕ အခါ ေဂါ၀ိႏၵ ကလည္း သိဒၶတၳ ေတာင္းဆိုသလို သိဒၶတၳ ၏ နဖူးကို နမ္းခဲ႕၏။ ဤ အခိုက္တစ္ခဏ ၀ယ္ ေဂါ၀ိႏၵ ၏ ဉာဏ္အလင္းတံခါးႀကီး ပြင္႕ထြက္သြားပံု လင္းခ်င္းသိျမင္သြားပံု ကို ဟြာယင္းဒႆန ဆန္ဆန္ လွပေျပာင္ေျမာက္စြာ ဤသို႕ ေရးဖြဲ႕ျပထား ပါသည္။

((သို႔ရာတြင္ ခ်စ္ခင္လြန္း၊ျမတ္ႏုိးလြန္းလွသျဖင့္ သိဒၶတၳ ခုိင္းသလို မလုပ္ဘဲ ေန၍မျဖစ္ေပ။ သူသည္ အနီးသို႔ ကပ္သြားၿပီး သိဒၶတၳ၏ နဖူးကို ႏႈတ္ခမ္းမ်ားျဖင့္ ထိလို္က္သည္။ ထိုခဏ၌ ထူးျခား အံ့ၾသဖြယ္အရာတစ္ခု သူ႔တြင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သိဒၶတၳ၏ ဆန္းၾကယ္သည့္ စကားမ်ားကို ေတြးေတာလ်က္ပင္ ရွိေသးစဥ္ ခဏ၌ပင္၊ အခ်ိန္သမယႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အယူအဆကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ အခ်ည္းႏွီး အလဟႆ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ခဏ၌ပင္၊ နိဗၺာန္ႏွင့္ေလာကသံသရာကို တစ္ခုတည္းျဖစ္၏ဟု ေတြးေတာေနစဥ္ခဏ၌ပင္၊ မိမိမိတ္ေဆြ၏ စကားအား ရံြရြ ွာ မုန္းတီးျခင္းႏွင ့္ မိမ ိ မိတ္ေဆြအား ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ျမတ္ႏုိးျခင္းတို႔ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပဋိပကၡျဖစ္ေနၾကစဥ္ ခဏ၌ပင္ ယင္း ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ အရာသည္ သူ႔တြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

သူ႔မိတ္ေဆြ သိဒၶတၳ၏ မ်က္ႏွာကို သူ မျမင္ရေတာ့ေပ။ သိဒၶတၳ၏ မ်က္ႏွာအစား အျခား
မ်က္ႏွာမ်ား၊ မ်ားစြာေသာ မ်က္ႏွာမ်ား၊ အလ်င္မျပတ္ေသာ မ်က္ႏွာအလ်ဥ္တို႔၏ ရွည္လ်ားလွေသာ
အစဥ္အတန္းမ်ား၊ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မ်က္ႏွာမ်ားကို ျမင္ရသည္။
ထိုမ်က္ႏွာမ်ားသည္ အားလံု ေရာက္လာၾကသည္။ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကျပန္သည္။ သို႔ရာတြင္
အားလံုးပင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ ထိုေနရာ၌ရွိေနသည္ဟု ထင္ရသည္။ အားလံုးပင္ အစဥ္မျပတ္
ေျပာင္းလဲေနသည္။ အသစ္ အသစ္ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အားလံုးပင္ သိဒၶတၳ ျဖစ္ၾကသည္၊
သူသည္ ငါးတစ္ေကာင္၏ မ်က္ႏွာကိုျမင္ရသည္၊ ပါးစပ္ကို မသက္မသာ ဟထားေသာ ငါးသိုင္း
တစ္ေကာင္၏ မ်က္ႏွာကို ျမင္ရသည္။ မ်က္စိအလင္းေရာင္ မႈန္တိမႈန္မႊားျဖစ္ေနေသာ ေသမည့္ဆဲဆဲ
ငါးတစ္ေကာင္၏မ်က္ႏွာကုိ ျမင္ရသည္။ သူသည္ အူဝဲဟုေအာ္ေတာ့မည့္ တြန္႔ေၾကာင္းအျပည့္ႏွင့္
ေမြးကင္းစ နီတ်ာရဲ ကေလးတစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာကိုျမင္ရသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ခႏၶာ
အတြင္း ဓါးေျမာင္ျဖင့္ ထုိးစိုက္ေနေသာ လူသတ္သမားတစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာကိုျမင္ရသည္။
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ထိုတရားခံ လူသတ္ေကာင္သည္ ပါးကြက္အာဏာသား၏ေရွ႕မွာ
လက္ထိပ္ခတ္ လ်က္သား ဒူးေထာက္ၿပီး ဦးေခါင္း အျဖတ္ခံသြားရသည္တို႔ ျမင္ရသည္။
ကာမဂုဏ္အေပ်ာ္ၾကဴးေနၾကသည့္ မိန္းမႏွင့္ေယာက္်ားႏွစ္ဦး၏ ကိုယ္လံုးတီး ကိုယ္ကာယမ်ားကို
ျမင္ရသည္။ မလႈပ္မယွက္ျဖစ္ေနေသာ၊ ေအးစက္ေနေသာ၊ သုညျဖစ္ေနေသာ အေလာင္းမ်ား
စန္႔စန္႔ႀကီး ျဖစ္ေနသည္ကို ျမင္ရသည္။ တိရစၧာန္တို႔၏ ဦးေခါင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာဝက္၊မိေက်ာင္း၊ ဆင္၊ ႏြားထီး၊ ငွက္တို႔၏ ဦးေခါင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း ျမင္ရသည္။ အားလံုးေသာ ယင္းပံုသ႑ာန္ႏွင့္ မ်က္ႏွာမ်ားသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္သြယ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ရသည္။ အားလံုးတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကူညီေနၾကသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရြံ႕ မုန္းၾက သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင္႕တစ္ဦး ဖ်က္ဆီးသုတ္သင္ၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပန္ၿပီး အသစ္တစ္ဖန္ ေမြးလာၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရသည္။ အားလံုးသည္ ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ အနိစၥသေဘာတရား၏မသက္သာေသာ ျပယုဂ္ပံုစံမ်ားျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔ထဲကမည္သူမွ် ေသဆံုးမသြားေပ။သူတို႔သည္ ေျပာင္းလဲ႐ံုသာလွ်င္ ေျပာင္းလဲသည္။ သူတို႔သည္ အခါခပ္သိမ္း အသစ္တစ္ဖန္ေမြးဖြားေနၾကသည္။ အစဥ္မျပတ္ အသစ္အသစ္ျဖစ္ေသာ မ်က္ႏွာရွိေနၾကသည္။ မ်က္ႏွာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားတြင္ အခ်ိန္ကာလသည္သာလွ်င္ ျခားနားေနသည္။ ယင္းအားလံုးေသာ အသြင္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာမ်ားသည္ ရပ္နားေနၾကသည္။ စီးဆင္းေနၾကသည္။ ပံုစံသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာၾကျပန္သည္။ကူးခတ္ေနၾကသည့္။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေရာေႏွာေပါင္းစပ္သြားၾကသည္။

၎တို႔အားလံုး၏ အေပၚ၌အစဥ္မျပတ္ အရာတစ္ခုရွိေနသည္။ ထိုအရာသည္ ပါးလႊာသည္။ စစ္မွန္ေသာ အရာမဟုတ္။သို႔ေသာ္လည္း တည္ရွိေနသည္။ ပါးလႊာေသာ ဖန္ သို႔မဟုတ္ ေရခဲလႊာကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊တိုးလွ်ိဳးေပါက္ျမင္ရေသာ အေရျပား၊ ခ႐ုခံ၊ြ ေရ၏အသြင္၊ သို႔မဟုတ ္ ေရမ်က္ႏွာဖုံးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း အေပၚ၌ လႊမ္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္းမ်က္ႏွာဖံုးမ်ား ထိုခဏ၌ ေဂါဝိႏၵႏႈတ္ခမ္းျဖင့္ ထိလုိက္ေသာ သိဒၶတၳ၏ ျပံဳးေနသည့္မ်က္ႏွာျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုမ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္တူေသာအျပံဳးသည္ စီးဆင္းေနေသာ ပံုသ႑ာန္တို႔၏ အေပၚ၌ရွိေသာ ထိုေပါင္းစည္း ဆက္စပ္ျခင္းအျပံဳးသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဇာတိႏွင့္မရဏတို႔၏အေပၚ၌ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျပန္႔ေနေသာ ထိုအျပံဳးသည္ သိဒၶတၳ၏ ထိုအျပံဳးသည္ သူအႀကိမ္ရာေပါင္းမ်ားစာြ ေၾကာက္ရံ႕ြ ႐ိုေသစြာျဖင္႕  ေတြ႔ၾကံဳခ့ဖဲူးသည့္ ေဂါတမဗုဒၶ၏ မ်ိဳးေပါင္းတစ္ေထာင္ ျပားေသာ အျပံဳးကဲ့သို႕ တစ္ထပ္တည္း၊တစ္ပံုစံတည္းပင္ ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း၊ ႏူးညံ့ေၾကာင္း၊ ထြင္းေဖာက္ႏုို္င္ခဲေၾကာင္း၊ သနား
ငဲ႕ညွာဟန္ရိွေၾကာင္း၊ သေရာ္ဟန္ရိွေၾကာင္းက ို ေဂါဝိႏ ၵ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ေဂါတမဗုဒၶ ျပံဳးသည္႕
အျပံဳးမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေဂါဝိႏၵ သိရေလသည္။

အခ်ိန္ကာလသည္ တည္ရွိေနသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မတည္ရွိဘူးေလာ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
ယင္း ျမင္ကြင္းသည္ တစ္မိနစ္မွ်သာ ခံမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္တစ္ရာအထိ ခံမည္ေလာ
ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သူ႔ေရွ႕တြင္ သိဒၶတၳ ရွိေနသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ေဂါတမ ရွိေနသေလာ၊ သို႔မဟုတ္
မိမိရွိေနသေလာ၊ တစ္ပါးသူ ရွိေနသေလာ ဟူ၍လည္းေကာင္း သတိမရေတာ့ဘဲ ေလာက
အျပင္ဘက္က ေကာင္းကင္ဘံုျမားခ်က္သင့္သည္ျဖစ္၍ ထိုျမားခ်က္ေၾကာင့္ ပီတိျဖစ္ေနသည့္
ေဂါဝိႏၵသည္ သိဒၶတၳ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ မ်က္ႏွာအား ဦးၫြတ္ အ႐ုိအေသျပဳေနေလသည္။
ထိုမ်က္ႏွာက ို သ ူ ယခုပင္ နမ္း႐ႈပ္ခဲ႕သည္။ ထိုမ်က္ႏွာသည ္ ယခုပင ္ အားလုံးေသာ ပစၥဳပၸန္ႏွင္႔
အနာဂတ ္ ပုံသ႑ာန္တို႔၏ အေျခအေနျဖစ္ခ့ဲေလသည္။ အရာအေထာင္ျပားေသာ ပုံပန္းသ႑ာန ္
ေၾကးမံု ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ေနာက္၌လည္း သူ၏မ်က္ႏွာသည္ ေျပာင္းလဲမသြားေပ။ သူသည္
ၿငိမ္းေအးစြာ၊ ညင္သာစြာျပံဳးေနသည္။ သူ၏အျပံဳးသည္ သေရာ္သည့္ဟန္ ေပၚေနသည္။ ေဂါတမ
ျပံဳးသည့္ အျပံဳးမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေလသည္။))


အထက္တြင္ ဆိုခဲ႕သလို ဟြာယင္းဒႆန သည္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ ဒႆနအျမင္ဆိုင္ရာ ျပန္႕ကားျဖန္႕က်က္မႈ အရ အစဥ္အလာ မဟာယာနအယူအဆမ်ား ျဖစ္ေသာ မာဓ်မိက ေယာဂါစာရ ႏွင္႕ တထာဂတဂဗၻ(ဗုဒၶသဘာ၀) စသည္႕ အယူအဆ မ်ား ကို ဖြဲ႕ယွက္ေပါင္းစည္းလွ်က္ ျဖစ္တည္ခဲ႕သည္ကိုေတြ႕ရ၏။

(၁) မာဓ်မိကဒႆနအျမင္ က အသီးအျခားကိုယ္ပိုင္သဘာ၀စစ္စစ္ျဖင္႕ ရပ္တည္ေနေသာ အရာ၀တၱဳမ်ား ၏ အရွိတရား ကို သုညတာဓမၼအျဖစ္သို႕ ေခ်ဖ်က္ခဲ႕၏။
(၂) ေယာဂါစာရဒႆနက ထိုထို သုညတာ၏ အရွိေယာင္အသြင္ေဆာင္ေနေသာ အရာခပ္သိမ္းသည္ အႏွစ္သာရ အားျဖင္႕ ပကတိစိတၱသဘာ၀၏ ကြန္႕ျမဴးလွဳပ္ခတ္မႈမ်ား အျဖစ္ ျပသခဲ႕၏။
(၃) တထာဂတဂဗၻ(ဗုဒၶသဘာ၀)ဒႆနအျမင္ကမူ ထိုထိုမ်ားျပားလွေသာ ကြန္႕ျမဴးလွဳပ္ခတ္မႈမ်ားသည္တစ္ခုတည္းေသာ ဗုဒၶဘာ၀၏ ၀င္စားေဖၚျပခ်က္မ်ားအျဖစ္ လင္းျပ ခဲ႕၏။

ဟြာယင္းဒႆန သည္ အဆိုပါ မဟာယာနဒႆနအျမင္ႀကီး (၃) ရပ္ ကို ေပါင္းစည္းလွ်က္ တစ္ခုတည္းေသာ ဓမၼဒႆနအျမင္ အျဖစ္ ထုတ္ေဖၚခဲ႕ပါသည္။ အတြင္း အပ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ပညတ္ ပရမတ္ သခၤတ အသခၤတ အာလံုး ကို တစ္ခုတည္းေသာစနစ္ တစ္ခုတည္း ေသာ အဒြယတာအရွိတရား အျဖစ္ရႈျမင္သည္႕ အခါ ထြက္ေပၚလာသည္႕ ကိုယ္က်င္႕စရဏ အျမင္ ႏွင္႕ ဓမၼက်င္႕စဥ္ သည္ အတၱမဖက္ေသာ ေလာကအတြက္သက္သက္ က်င္႕ေသာ ေဗာဓိသတၱမဂ္လမ္းစဥ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ပညာ တည္းဟူ ေသာ ေျမဆီလႊာမွ ေပါက္ဖြားသည္မွာ အနႏၱ မိခင္-ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတို႕[6] အေပၚမျပတ္ၾကင္နာေသာ မဟာ ကရုဏာ တည္းဟူေသာ ပဒုမၼာၾကာပန္းပင္ျဖစ္ေလသည္။

ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတို႕ဟူသည္ တစ္သီးတစ္ျခားတစ္ကြဲတစ္ျပား ျဖစ္တည္ေနၾကသည္မဟုတ္ပဲ ဟြာယင္းဒႆန သေဘာ အရ အရာအေထာင္ေသာ နည္းမ်ားျဖင္႕ စပ္ယွက္ဆက္ႏြယ္ စိမ္႕၀င္ေပါင္းစည္းေနၾကေသာေၾကာင္႕ ေဗာဓိသတၱ သည္ ေလာက၏ ဆင္းရဲဒုကၡဟူသမွ် ျပႆနာဟူသမွ်တို႕ ကို မိမိ၏ ျဖစ္တည္မႈ ႏွင္႕ တစ္ေပါင္း တစ္စည္း တည္း ရႈျမင္၏။ မိမိ ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအားလံုး၏ အဆံုးစြန္ေသာ အသီးအပြင္႕တို႕ ကို မိမိတစ္ဦးတည္း၏ လြတ္ေျမာက္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အတြက္မွ် မဟုတ္ပဲ  အနႏၱ မိခင္-ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတို႕၏ လြတ္ေျမာက္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္သာလွ်င္ ရည္စူးက်င္႕ႀကံ အားထုတ္၏။

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဓမၼဒႆနအျမင္မ်ားႏွင္႕ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈသည္ ဤမွာပင္ အဆံုးသတ္ျခင္းသို႕ေရာက္ၿပီျဖစ္၏။ ေရွ႕လာလတၱံ႕ေသာ အပိုင္း တြင္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ ေဗာဓိသတၱ မဂ္လမ္းစဥ္ အေၾကာင္း ႏွင္႕ ဘူမိတက္စဥ္မ်ား အေၾကာင္း ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး တင္ျပ မည္ျဖစ္ပါ၏။။               

*******************


[1] George J. Tanabe, Jr has said of the AvataTsaka (1992: 11):
[It is] known mostly for a great deal of abstruse dogmatics; but it must also be remembered
. . . that it is primarily an account of fabulous visions backed by an ancient legacy
of visions going back to ]akyamuni himself. The [AvataTsaka SEtra], however, is not
a report of undigested visions, but a sophisticated work that blends fantastic visions
with interpretive discussions about them. This complex weaving of doctrine and fantasy,
a characteristic of sutras, results in a visionary statement that comes with the beginnings
of its own code for interpretation.

[2] Clearly to know that all dharmas
Are without any self-essence at all;
To understand the nature of dharmas in this way
Is to see Vairocana. (13)

[3] They . . . perceive that the fields full of assemblies, the beings and aeons which are as
many as all the dust particles, are all present in every particle of dust. They perceive
that the many fields and assemblies and the beings and the aeons are all reflected in
each particle of dust. (Gómez 1967: lxxxviii)

[4] The Buddha has the miraculous power of manifesting all the images of the Dharmadhatu within one
single particle of dust . . . of revealing all the Buddhas of the past with their successive
doings within a single pore of his skin . . . of evolving clouds of transformation from
a single pore of his skin and making them fill all the Buddha lands . . . of revealing in
a single pore of his skin the whole history of all the worlds in the ten quarters from
their first appearance until their final destruction. (Suzuki 1968: 157)

[5] ‘Some, with only an embrace, obtain renunciation of passion and attain the
Bodhisattva meditation. . . . Some, with only a kiss . . .’ (Wilson in Paul 1979: 161).

[6] ရွည္လွ်ားလွစြာေသာ ဘ၀သံသရာခရီး၀ယ္ မိမိ၏ မိခင္မျဖစ္ဖူးသူ မရွိေသာေၾကာင္႕ အနႏၱ မိခင္-ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါဟု သံုးႏႈန္းပါသည္။

No comments:

Post a Comment